Justis- og beredskapsdepartementet har et ansvar for å ivareta trygghet og rettssikkerhet for befolkningen. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer info om departementet, se www.regjeringen.no.

Fast stilling rådgiver/seniorrådgiver i Samfunnssikkerhetsavdelingen

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147942
 • Intern-ID
  Fast stilling rådgiver/seniorrådgiver i Samfunnssikkerhetsavdelingen
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger