Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Professor/førsteamanuensis i religionsvitenskap

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i religionsvitenskap tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Institutt for religion, filosofi og historie har 42 ansatte i vitenskapelige stilinger og omtrent 500 studenter på flere studieprogram, religion, filosofi og historie. Instituttet vektlegger tverrfaglig samarbeid og tilbyr studier på BA-, MA-, og Ph.D-nivå.

 

Beskrivelse av stillingen

Den som tilsettes vil få ansvar for undervisning og veiledning på bachelor-, master- og PhD-nivå, samt i lærerutdanningene. Den som tilsettes må regne med å undervise i emner også utenfor kjernen av egen fagkompetanse.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Den som tilsettes må ha professorkompetanse og/eller doktorgrad innen religionsvitenskap. Det er ønskelig med kompetanse innen empirisk religionsforskning og fagdidaktikk. Forskningsaktivitet, publikasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå og deltakelse i faglige nettverk siste fem år vil bli vektlagt. Det samme vil undervisningserfaring. Erfaring med utvikling av prosjektsøknader vil også kunne bli vektlagt. 

 

Vi ser etter søkere med gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet, høy grad av fleksibilitet og evne til å initiere forskningsprosjekter og vilje til å inkludere andre i prosjektene.

 

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk, men den som ansettes må også kunne undervise på engelsk.

 

Universitetet i Agder tilbyr norskkurs til utenlandske nytilsatte som ikke behersker norsk, og det legges til rette for gjennomføring av dette. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år, og at dette dokumenteres gjennom bestått bergenstest med 450 poeng.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 611.700 – 910.900,- bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 490.900-650.200 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende må lastes opp elektronisk:

 

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

 

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 02.03.2018

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hans Hodne, tlf. 38142066 e-post: hans.hodne@uia.no eller Ida Marie Hoeg, Professor i religionssosiologi, 38 14 13 22, email ida.m.hoeg@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.


Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  147941
 • Intern-ID
  Ref. 30/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger