Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Postdoktor i offentlig politikk og administrasjon

Ved Universitetet i Agder er det ledig midlertidig 100% stilling som postdoktor i offentlig administrasjon og politikk for en periode på 2 år. Stillingen er knyttet til Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Kristiansand.

 

Beskrivelse av stillingen

 

Stillingen er finansiert av universitetet og faller inn under en av instituttets to forskningsgrupper – Styring og ledelse i en offentlig sektor i endring (Governance and Leadership in the Public Sector GOLEP). Forskningsgruppens fokus er på offentlig institusjoner på alle administrative nivåer, og det foreslåtte postdoktor-prosjektet må falle innenfor rammene til (en eller flere) av gruppens faste medlemmers kjernetemaer og empiriske områder. Mer informasjon om GOLEPs tematiske forskningsområder, analytiske og teoretiske perspektiver, utvalgte publikasjoner og pågående prosjekter finnes her: https://www.uia.no/en/research/samfunnsvitenskap/governance-and-leadership-in-the-public-sector

 

Kvalifikasjoner og vilkår

 

Nærmere bestemmelser for stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4.

 

Søkere må ha en PhD i offentlig politikk og administrasjon, statsvitenskap eller tilsvarende. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurderingen legges det vekt på akademiske resultater, herunder PhD-avhandlingen, andre publiserte arbeider, eventuelle utviklingsarbeider og prosjektskissen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Søkere må sende inn prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider, inkludert litteraturliste. Prosjektbeskrivelsen må inneholde en foreløpig presentasjon av problemstilling, teoretisk grunnlag, metode for datainnsamling, og fremdriftsplan for postdoktorprosjektet. Kvaliteten på prosjekt-beskrivelsen vil veie tungt ved vurderingen av søkerne. Stillingen vil bli besatt på grunnlag av en samlet vurdering av dokumentert faglig kompetanse. Den som tilsettes må beherske engelsk og/eller et skandinavisk språk.

 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1352 postdoktor, kr. 490.900-558.500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen, må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "søk stillingen".

Følgende dokumentasjon lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester
 • Liste over egne publikasjoner
 • PhD-avhandling
 • Vitenskapelige arbeider og annen FoU-virksomhet
 • Prosjektskisse med tentativ plan for postdoktorarbeidet

Kvinner oppfordres til å søke.

 

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon i tilstrekkelig antall eksemplarer. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

Søknadsfrist: 20. mars 2018.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningsgruppelederne for GOLEP-gruppen: professor Romulo Pinheiro(romulo.m.pinheiro@uia.no) eller professor Dag Ingvar Jacobsen (dag.i.jacobsen@uia.no), eller instituttleder Anne Elizabeth Stie (anne.e.stie@uia.no). 

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  147935
 • Intern-ID
  Ref. 39/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger