NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fast 100 % stilling som HR-medarbeider innen personalforvaltning og rekruttering

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Fakultetsadministrasjonen, HR-seksjonen

 

HR-seksjonen ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) søker etter en motivert og engasjert HR-medarbeider som kan tilby profesjonell HR-støtte til våre ledere og ansatte.

 

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) er et fakultet med ca. 900 ansatte fordelt over 800 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet. Stillingen har arbeidsplass ved fakultetets HR-seksjon, men forutsetter tett samarbeid med vitenskapelig og administrativ ledelse på fakultets- og instituttnivå, samt NTNUs sentrale avdelinger.

 

Fakultetets HR-seksjon består av 6 personer. Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) er i utvikling, og HR-funksjonen yter service til hele organisasjonen. Det er et bredt spekter av oppgaver som skal løses, og vi har et raust og godt arbeidsmiljø med høyt løsningsfokus. Stillingen byr på stor grad av selvstendighet og utfordrende arbeidsoppgaver.

 

Stillingens hovedarbeidsområder

Stillingen rapporterer til HR-sjef. Stillingsinnholdet omfatter drifts- og saksbehandlingsoppgaver knyttet til en ansatts ansettelsesforhold, samt rekruttering, blant annet:

 • delta i og drive rekrutteringsprosesser

 • saksbehandling fra oppstått behov til tilsetting

 • lederstøtte, spesielt innenfor HR-prosesser.

 • saksbehandling og rådgiving til ansatte innenfor personaladministrative saker.

 • forvaltning av lov- og avtaleverk knyttet til ansettelsesforhold i staten.

 • kontinuerlig utvikling av HR-prosesser og -rutiner.

Andre oppgaver innenfor HR-feltet vil kunne tillegges stillingen avhengig av den ansattes kompetanse og interesser.

 

Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå (gjerne med fag innen arbeidsrett) er et krav, men lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. For stilling som rådgiver krever vi mastergrad.

 • Svært god framstillingsevne på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig, er et krav.

 • Kjennskap til forvaltning av lov- og avtaleverk.

 • Erfaring fra personaladministrativt arbeid er ønskelig.

 • Erfaring fra offentlig administrasjon er ønskelig.

I tillegg ønsker vi oss en person som:

 • er initiativrik og selvstendig.

 • er kontaktskapende og har gode samarbeidsevner.

 • er nøyaktig og systematisk i arbeidet.

 • trives i et hektisk miljø med høyt tempo.

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

 

Vi kan tilby:

 • En dynamisk arbeidsplass med stor aktivitet innen utdanning og forskning.

 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.

 • Trening i arbeidstiden.

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

 • Stilling i en IA-virksomhet.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

Stilling som rådgiver (kode 1434) lønnes med minimum årslønn kr 403 600. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 436 500 til kr 568 600 per år avhengig av kvalifikasjoner. Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) lønnes med minimum årslønn kr 429 700. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 429 700 til kr 517 300 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse Søknad skrives og sendes elektronisk inn via denne siden (www.jobbnorge.no) innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Søknadsfrist: 1. mars 2018.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:

Seksjonssjef Cathrine Haugan Grønvik, tlf. 73 59 14 84, mobil 917 35 034, e-post: cathrine.haugan.gronvik@ntnu.no, eller HR-rådgiver Oddrun Husby, tlf. 73 55 94 49, e-post: oddrun.husby@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen kan en få ved å henvende seg til: Oddrun Husby, tlf. 73 55 94 49, e-post: oddrun.husby@ntnu.no

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Jobbnorge-ID:, Søknadsfrist: 01.03.2018, Intern ID: IE 018/2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  147926
 • Intern-ID
  IE 018/2018
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger