Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

 

Vil du jobbe med risikovurdering av kjemikalier?

Vi søker en ny medarbeider til en fast stilling i seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering. Du har høyere utdanning med mastergrad i naturvitenskap, og kompetanse i toksikologi og/eller økotoksikologi. Vi ser etter deg som motiveres av å skape resultater i samarbeid med andre. Hos oss får du mulighet til å bruke din fagkompetanse på komplekse saker, i samarbeid med kompetente medarbeidere. 

 

Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering er en av fem seksjoner i miljøgiftavdelingen, og har ansvaret for EUs biocidregelverk, som omhandler produkter som benyttes til bekjempelse av uønskede organismer som rotter, skadeinsekter og bakterier. Samtidig kan biocider skade både mennesker og miljøet. Seksjonen godkjenner biocider og biocidprodukter i en EU-dugnad basert på en grundig vurdering. Godkjenning skal sikre trygge produkter og gi bedre beskyttelse av menneskers helse og det ytre miljø. Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

 

Stillingens hovedansvarsområder

 • godkjenne biocidprodukter
 • risikovurdere biocidaktive stoffer
 • svare på henvendelser om tolkning av biocidregelverket
 • arbeide med å innføre EU-biocidregulering i norsk regelverk
 • delta i seksjonens øvrige arbeidsområder ved behov

 

Kvalifikasjoner

 • du har høyere utdanning på mastergradsnivå innen naturvitenskap. Kandidater som skal avlegge eksamen våren 2018 er velkomne til å søke
 • du har kompetanse innen toksikologi og/eller økotoksikologi
 • det er en fordel med relevant erfaring
 • du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne både på norsk og engelsk

 

Egenskaper

 • du jobber strukturert og målrettet
 • du er en lagspiller og motiveres av å skape resultater sammen med andre
 • du er engasjert og initiativrik, og interessert i å lære og utvikle deg
 • du er nysgjerrig og åpen for endringer og forbedringer

  

Vi tilbyr

 • fast stilling som overingeniør/senioringeniør
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • godt faglig og stimulerende arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • utstrakt internasjonalt samarbeid (EU/EØS)
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som overingeniør fra kr. 459 100-558 500 (ltr. 53-64) eller senioringeniør fra kr. 499 600-569 000 (ltr. 58-65), etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere

 

For nærmere informasjon om stillingen: kontakt Trine-Lise Torgersen på telefon 975 78 903 eller e-post trine-lise.torgersen@miljodir.no, eller Erlend Spikkerud på telefon 924 07 207 eller e-post erlend.spikkerud@miljodir.no.

 

Som IA-virksomhet ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

 

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

 

Referanse: 14-2018 MBK                                                            Søknadsfrist: 21. februar 2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr
 • Jobbnorge-ID
  147921
 • Intern-ID
  14-2018 MBK
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger