Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

 

Vil du jobbe med regulering av de farligste kjemikaliene?

Vi søker to dyktige medarbeidere til faste stillinger i kjemkalieseksjonen. Du har høyere utdanning med mastergrad i økotoksikologi eller human toksikologi. Vi ser etter deg som motiveres av å bidra til bedre beskyttelse av menneskers helse og det ytre miljø. Hos oss får du mulighet til å bruke faget ditt i komplekse saker, i samarbeid med svært kompetente medarbeidere, forskningsmiljøer og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

 

Kjemikalieseksjonen er en av fem seksjoner i miljøgiftavdelingen, og har ansvaret for de europeiske kjemikalieregelverkene CLP og REACH, og EU-regelverk om farlige stoffer i produkter som leketøy, elektriske og elektroniske produkter, batterier, emballasje og vaskemidler. Vi jobber aktivt med å fremme forslag om forbud og annen regulering av de farligste kjemikaliene i Europa. Mye av jobben gjør vi også i komiteene og arbeidsgruppene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og EU-kommisjonen. Seksjonens oppgaver er en viktig del i arbeidet med å oppfylle regjeringens 2020-mål om et giftfritt miljø, og vi følger utviklingen i utslipp og bruk av prioriterte miljøgifter. Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

 

Stillingenes hovedansvarsområder

 • bidra i det omfattende arbeidet med regulering av de farligste kjemikaliene i Europa
 • delta i internasjonalt samarbeid og i komitéarbeid i EU. Til den ene stillingen ligger oppfølging av arbeidet i kjemikaliebyrået ECHAs medlemsstatskomité. Reisevirksomhet må påregnes
 • arbeide med å innføre EU-regelverket i norsk forskrift
 • svare på henvendelser om tolkning av regelverket
 • saksbehandling og andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder

 

Kvalifikasjoner

 • du har høyere utdanning på mastergradsnivå i økotoksikologi, eventuelt human toksikologi. Kandidater som fullfører mastergrad våren 2018 er velkomne til å søke
 • du har kunnskap og interesse for utviklingen på områder som risikovurdering, nye testmetoder og modellering/eksponeringsvurderinger
 • du har gjerne internasjonal erfaring
 • det er ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid
 • du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne både på norsk og engelsk
 • for sjefingeniør kreves minst 5 års relevant erfaring og god kunnskap om offentlig forvaltning

 

Egenskaper

 • du jobber strukturert og målrettet
 • du er en lagspiller og motiveres av å skape resultater sammen med andre
 • du er nytenkende og fremoverlent og følger med på den faglige utviklingen
 • du er engasjert og tar initiativ til å løse små og store oppgaver

 

Vi tilbyr

 • fast stilling som overingeniør eller sjefingeniør
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • godt fagmiljø med mulighet for utvikling
 • utstrakt internasjonalt samarbeid (EU/EØS)
 • godt arbeidsmiljø og et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som overingeniør fra kr. 459 100-558 500 (ltr. 53-64) eller sjefingeniør fra kr. 569 000-722 400 (ltr. 65-77), etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere

 

 

For nærmere informasjon om stillingen: kontakt Heidi Morka på telefon 959 61 349 eller e-post heidi.morka@miljodir.no.

 

Som IA-virksomhet ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

 

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

 

Referanse: 13-2018 MKJ                     Søknadsfrist: 21. februar 2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr
 • Jobbnorge-ID
  147919
 • Intern-ID
  13-2018 MKJ
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger