Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

Rådgiver/seniorrådgiver - risikostyring, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering

Er du robust, positiv og engasjert? Vil du bidra til økt samfunnssikkerhet? Har du øye for å se sammenhenger og arbeide helhetlig? Da er du kanskje den vi ser etter!

Risiko-, sikkerhet- og beredskap ved Meteorologisk institutt
Hver dag, hele året har instituttet et ansvar for å sikre både befolkning og samfunnskritisk infrastruktur på både kort og lang sikt. Varsling av vær er definert som en kritisk kapabilitet i kritiske samfunnsfunksjoner. Meteorologisk institutt (MET) prioriterer å levere tjenester som bidrar til et mer robust samfunn.

MET arbeider systematisk etter et rammeverk for helhetlig risikostyring, som favner alt fra kvalitets- og risikostyring og HMS, til krisehåndtering, intern- og ekstern beredskap for dårlig vær og farlige utslipp, internasjonale konflikter og sikkerhet i henhold til sikkerhetsloven.

Ansvarsområder og organisatorisk tilhørighet
Stillingen vil blant annet bidra i METs helhetlige risikostyring gjennom utvikling og forvaltning av planer, forebygging, beredskap og krisehåndtering, samt evaluering og læring av uønskede hendelser. Stillingen er en fat 100 % stilling og er plassert i enhet for Risiko- sikkerhet og beredskap i direktørens stab, med arbeidssted i Oslo. Nærmeste overordnede er risiko-, sikkerhets- og beredskapsleder.

Sentrale oppgaver

 • fasilitere arbeidet med å gjennomføre beredskapsanalyser og -planer
 • gjennomføre beredskapsprosjekter og -tiltak i organisasjonen
 • bidra til å utvikle, dokumentere og vedlikeholde beredskaps- og kontinuitetsplaner i samarbeid med divisjonene
 • bidra til å utvikle og forvalte kriseorganisasjonen og tilhørende fasiliteter og delta/representere MET i nasjonale øvelser
 • delta i utviklingen og vedlikehold av øvingskonsepter; planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser
 • bidra til å utvikle styringssystemet (METCIM). MET benytter IT-løsningen CIM for å dokumentere risikostyringen, herunder beredskapsplaner og øvelser. METCIM er METs tilpassede versjon av CIM
 • stillingen vil kunne bli tillagt flere løpende oppgaver

Tilsetting i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering for HEMMELIG. Det kreves norsk statsborgerskap.

Du må ha erfaring med ett eller flere av følgende punkter

 • utarbeide beredskapsanalyser og -planer
 • planlegge, gjennomføre og evaluere ulike typer beredskapsøvelser

Det er fordel om du har erfaring med

 • prosesskartlegging og utarbeidelse av prosessbeskrivelser
 • gjennomføring av virksomhetsovergripende prosjekter
 • CIM
 • risikoanalyser og sikkerhetsstyring

Det er en fordel om du har kjennskap til forsvarssektoren.

Utdanning

 • høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå

Egenskaper

 • høy integritet
 • gode kommunikasjonsegenskaper og organisasjonsforståelse
 • initiativrik, selvstendig, fleksibel
 • gode samarbeidsevneer (verdsette felles høyttenkning)
 • metodisk og systematisk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god planleggings- og gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Muligheter

 • sentral rolle i risiko-, sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved MET
 • bidra til å skape et kompetent beredskapsfaglig miljø
 • samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • faglige og personlige utviklingsmuligheter

Vi tilbyr

 • faglige utfordringer på et område som er viktig for samfunnet
 • et moderne teknologisk miljø
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Vi oppfordrer kvinner til å søke. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kulturelt mangfold.

For mer informasjon om stillingen, kontakt sikkerhet- og beredskapsleder Yousef Abu Afifi, tlf. 908 72 291.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Meteorologisk institutt
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147914
 • Intern-ID
  18/10
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger