Tekst: Skap relevans. Vær utforskende

Kommunikasjonsdirektør

Universitetet i Bergen er eit leiande og samfunnsengasjert universitet, synleg og med påverknad nasjonalt og internasjonalt. Vi søkjer etter kommunikasjonsdirektør med ansvar for å vidareutvikle UiB som ein viktig premissleverandør i utforminga av framtidas kunnskapssamfunn.

 

Kommunikasjonsdirektøren får ansvar for å leie og utvikle UiBs interne og eksterne kommunikasjon og inngår i Universitetsdirektøren si leiargruppe.

 

Vi søkjer etter ein visjonær og strategisk direktør som skal støtte universitetsleiinga og avdelingane i kommunikasjonsfaglege spørsmål. Direktøren skal gjennom tydeleg profilering bidra til at UiB blir ein synlig kunnskapsaktør nasjonalt og internasjonalt.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Overordna ansvar for UiB sitt eksterne og interne kommunikasjonsarbeid
 • Leie arbeidet med å profilere og bygge omdømmet til UiB
 • Leie Kommunikasjonsavdelinga og legge til rette for kompetanseutvikling for medarbeidarane
 • Støtte UiB sine forskings- og utdanningspolitiske merkesaker
 • Støtte universitetsleiinga og avdelingane i strategiske og kommunikasjonsfaglige spørsmål
 • Redaktøransvar for universitetet sine eigne kanalar

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Høgare utdanning frå universitet eller høgskule
 • Brei samfunnsinnsikt og kunnskap om offentleg sektor
 • Sterk motivasjon til å vidareutvikle UiB
 • Motiverande leiarstil med vekt på samarbeid og dialog
 • Solid erfaring med kommunikasjon som strategisk endringsverktøy
 • Dokumenterbare resultat og erfaring innan strategisk kommunikasjon
 • God innsikt i trendar og utvikling i medielandskapet og kommunikasjonsbransjen
 • Erfaring med målstyring, og budsjett- og resultatansvar

 

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter nærare avtale ( stillinga er plassert i kode 1060)
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

 

For ytterlegere informasjon, kontakt universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, tlf. 957 70 062, eller ass. universitetsdirektør Tore Tungodden tlf. 975 57 140.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

Søknadsfrist: 28.02.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Kommunikasjonsavdelinga
 • Jobbnorge-ID
  147899
 • Intern-ID
  18/2085
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger