Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

2 Vikariat som resepsjonist ved Universitetsdyresykehuset, Smådyrklinikken - Ref id 18/00674

Smådyrklinikken på NMBU Veterinærhøgskolen har ledig to vikariat som resepsjonist i forbindelse med fødselspermisjon – en med stillingsandel på 100% (stilling i inntil ett år fra sommer 2018), den andre på 80% (stilling i inntil ett år fra april 2018). Stillingene er tilknyttet klinikkadministrasjonen ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin.

Ved instituttet arbeider det ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av doktorgradsstipendiater og spesialistkandidater, forskning innenfor fagområdet samt være en viktig nasjonal henvisningsenhet. Instituttet bidrar også med informasjon og tjenester til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Arbeidssted er Adamstuen frem til flytting til Ås i 2020.

Arbeidsoppgaver 
• Kundebehandling, internt og eksternt
• Praktisk undervisning i resepsjonsarbeid
• Bistå med salg, veiledning og håndtering av fôr
• Bidra i daglige ordens- og vedlikeholdsrutiner i resepsjon og venteområder for kunder
• Videreutvikle resepsjonens tjenester og serviceområde
• Stillingene inngår i turnusplan for våre resepsjonister og har noe av sin arbeidstid på kvelder og lørdager.

Kvalifikasjonskrav for stillingen 

Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:
• Dyrepleier (norsk autorisasjon), eller annen helsefaglig utdanning. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet
• Gode språkkunnskaper i både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:
• Gode dataferdigheter, erfaring fra pasientjournalsystemer vektlegges
• Kunnskap og interesse for dyrehold og ernæring hos familiedyr

Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:
• Gode kommunikasjonsevner
• Serviceinnstilling, fleksibilitet og evne til å takle perioder med høyt arbeidspress og stressende situasjoner
• Evne til å arbeide selvstendig og i team

Det er ønskelig med:
• Positiv holdning og løsningsorientert innstilling

NMBU tilbyr:
• Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
• Utfordrende arbeidsoppgaver
• Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
• Ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår 
Stillingen innplasseres i stillingskode 1065 konsulent lønnsramme 17 ltr. 40 - 54 avhengig av kvalifikasjoner

Nærmere opplysning 
Nærmere opplysninger ved klinikksjef Åshild Roaldset, tlf: 916 26 773, e-post ashild.roaldset@nmbu.no eller førstekonsulent Ida Caroline Marki Karlsen, tlf 67 23 23 54, e-post: ida.caroline.marki.karlsen@nmbu.no

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist: 23.02.2018

Attester/vitnemål 
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Standard tekst Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147840
 • Intern-ID
  18/00674
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger