Finansmarkedsavdelingen har ansvar for departementets arbeid med analyse, regulering og lovgivning i finansmarkedene. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner: en juridisk seksjon for bank og forsikring, en juridisk seksjon for verdipapirmarkedene, og en økonomisk seksjon.

Ledig stilling som jurist i Finansmarkedsavdelingen

Til avdelingens juridiske seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring søker vi en jurist til et vikariat på ett år som førstekonsulent/rådgiver, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter en dyktig og engasjert jurist med interesse for finansmarkedsrett.

Juridisk seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring har ansvar for strukturspørsmål og regelverk knyttet til verdipapirmarkedene, verdipapirfond, finansiell rapportering, eiendomsmegling og hvitvasking. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder infrastrukturinstitusjonene for verdipapirmarkedet (regulerte markeder, verdipapirregistre mv), verdipapirforetak, forvaltere for verdipapirfond, eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som hører inn under seksjonens ansvarsområde, for eksempel EØS-arbeid. Seksjonen arbeider videre med styringsspørsmål og juridiske spørsmål som gjelder Finanstilsynet og finanstilsynsloven.

Utdanning:

Stillingen krever master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater.

Egenskaper:

 • Det stilles krav om god skriftlig fremstillingsevne og gode analytiske evner.
 • Stillingen krever en selvstendig og målrettet arbeidsform.
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye og omfattende juridiske temaer vil bli vektlagt.
 • Kjennskap til fagområdene vil bli vektlagt.

Et viktig arbeidsområde for en periode fremover vil være oppfølging av Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets to delrapporter. Kunnskap om regelverket som gjelder for revisorer og regnskapsførere, vil derfor vektlegges særlig.

For stilling som rådgiver blir det stilt krav om god kjennskap til fagområdene og relevant praksis.

Vi tilbyr:

 • Samfunnsnyttige oppgaver i et juristmiljø
 • Faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Betalt overtid
 • Medlemskap i Statens Pensjonkasse

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Marianne Irgens, tlf.: 22 24 41 86

Søknadsfrist: 20. februar 2018. Stillingens referansenr er 5/18.

Lønn: kr 430 000 – kr 530 000 For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov. Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Merk konvolutten med referansenummeret til stillingen og send til Finansdepartementet, Finansmarkedsavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Finansdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147836
 • Intern-ID
  5/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger