NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Vikariat som førsteamanuensis i religionsvitenskap med vekt på buddhismen

Ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap utlyses det 2-årig vikariat som førsteamanuensis i religionsvitenskap, med tiltredelse fra 15.08.2018.

 

Institutt for filosofi og religionsvitenskap er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU og er lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har per i dag 22 fast vitenskapelige ansatte og 15 stipendiater.

 
Instituttet består i dag av to seksjoner: filosofi og religionsvitenskap. Religionsvitenskap tilbyr PhD, master- og bachelorutdanning. Instituttet har et aktivt og internasjonalt forskningsmiljø. Mer informasjon om instituttets profil finnes på https://www.ntnu.no/ifr/.  
  

Stillingen krever forsknings-, formidlings- og undervisningskompetanse innenfor religionsvitenskap med vekt på buddhismen. Stillingen vil bestå av forskning og undervisning i like store mengder, etter at nødvendig administrasjon er trukket fra. 
  

Vikariatet skal primært dekke undervisningsbehovet innenfor et grunnkurs i Sør-Asias religioner, samt et fordypningsemne i buddhismen. Vedkommende skal delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan i tillegg til arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget.
  

Den som blir tilsatt har forskningsfrihet innen forskningsdelen av stillingen. 
  

Den som tilsettes må dokumentere kompetanse på forskning med vekt på religion i Sør-Asia, generell kompetanse på undervisning i religionsvitenskap på ulike nivå med vekt på så vel religioner som fagets teoridannelser og forskningsmetoder. 
  

Lønn og formelle bestemmelser

Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum årslønn brutto kr. 490 900,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 537.700,- til kr. 600.200,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

  

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen.

  

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.
  

Krav til søknaden
Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og merkes med stillingskoden HF 18-003.

  

NB! Vi kommer ikke til å ta i betraktning søknader som ikke sendes gjennom Jobbnorge, eller som kommer etter søknadsfrist.

  

Til søknaden må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • CV, inkl. 3 referansepersoner med kontaktinformasjon
 • fullstendig publikasjonsliste med beskrivelse av hvor arbeidene er offentliggjort
 • 3 vitenskapelig arbeider
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeidene du anser som mest betydningsfulle, og som du ønsker skal vektlegges under evalueringen. De 3 vitenskapelige arbeidene du legger ved, må inngå i denne beskrivelsen. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere din innsats, må du som søker, legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.
 • dokumentasjon på og redegjørelse for dine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste "Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU" som du finner her: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner
 • attester og vitnemål
 • annen relevant informasjon

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og forelesning for prøving av pedagogiske ferdigheter.  

Mer informasjon
Nærmere opplysninger om stillingen fås hos professor Asbjørn Dyrendal, e-post: asbjorn.dyrendal@nu.no eller instituttleder Øystein Lundestad, e-post: oystein.lundestad@ntnu.no. Spørsmål om søknadsprosessen rettes til HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet Åse Marit Skarholt, e-post: ase.marit.skarholt@ntnu.no.

  

Søknadsfrist: 25. februar 2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  147821
 • Intern-ID
  2018/3521
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger