Gamvik kommune har økende befolkningstall og har nå 1140 innbyggere. Kommunen ligger på 71° nord, helt inntil den arktiske klimasone. Det gir smak av arktisk magi. Mehamn er kommunesenteret i Gamvik, som har egen flyplass  og er havn for Hurtigruten. Stedet har et godt utbygd servicetilbud som er lett tilgjengelig og et aktiv miljø, med et stort utvalg av lag og foreninger innenfor idrett og kultur for barn og voksne. Vi bor i et trygt og inkluderende samfunn hvor naturen rår og gir opplevelser som aldri vil glemmes. Er du litt eventyrlysten og med rett bakgrunn, har vi en spennende stilling for deg.

Lærerstillinger i Gamvik kommune

Tiltredelse: etter avtale våren 2018 eller 1.8.2018

 

I Gamvik kommune er det tre grunnskoler, Vi har nå ledige stillinger på Skjånes skole og på Mehamn skole. Vi tilbyr gode og oversiktlige arbeidsforhold ved våre skoler med ansatte som innehar lang erfaring og høyt faglig nivå.

 

Skjånes skole er det ledig en 100% stilling. Skjånes skole er en fådelt barne- og ungdomsskole med, 13 elever, 1.-10. trinn. Det vil være ønskelig at en kan undervise 1.-10. trinn og det kan være aktuelt med kontaktlæreransvar. Fagønske er engelsk, tysk, matematikk og naturfag. Andre fag kan bli aktuelle.  Gratis husleie for denne stillingen.

 

Mehamn skole er det ledig inntil 100% stilling. Mehamn skole er en fådelt barne- og ungdomsskole med 57 elever, 1 – 10.trinn. Vi søker etter en som kan undervise 1.-10. trinn. Fagønsker er norsk, engelsk, tysk, matematikk, musikk og spes.ped. Andre fag kan bli aktuelle.

 

Kompetansekrav:

 

 • Relevant og faglig pedagogisk kompetanse jfr. Opplæringsloven § 10-1. Vi vil ved tilsetting ta utgangspunkt i skolenes reelle kompetansebehov.
 • Erfaring med undervisning fra fådelt skole er en fordel.
 • Vi forutsetter tilfredsstillende ferdigheter innen bruk av data.


Generelle kvalifikasjonskrav

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne samarbeide godt i team
 • Evne til å bygge gode relasjoner med elever, foresatte, kolleger og samarbeidspartnere som er tilknyttet skolen
 • Tydelig og klar klasseledelse

 

Vi tilbyr

 

 • Lønn etter tariffavtale
 • Pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse.
 • Det er mulig å søke om dekning av flytteutgifter etter kommunale regler.
 • Gamvik kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Evt. hjelp til å skaffe bosted

 

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, må opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden.

 

Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.

 

Før arbeidskontrakt inngås må politiattest av nyere dato med «intet å bemerke» fremlegges i h.t. Opplæringsloven § 10-9. Tilsetting skjer med 6 måneders prøvetid.

 

Spørsmål vedr. stillingen rettes til oppvekstleder Tove R. Nornes tlf.: 97 15 24 27, e-post: tove.nornes@gamvik.kommune.no

 

Søker må oppgi minst to referanser av nyere dato. Begrunnelse på oppgis hvis ikke nærmeste leder er referanse.

 

Aktuelle søker vil bli innkalt til intervju (personlig oppmøte eller via Skype). Kopier av vitnemål og attester må kunne framskaffes forut for 1.gangs intervju.

 

Søknad samt CV leveres elektronisk via denne siden.

 

Søknadsfrist 25.februar 2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Gamvik kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Gamvik
 • Jobbnorge-ID
  147817
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger