NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 


Fakultet for ingeniørvitenskap / Fakultet for naturvitenskap

Institutt for konstruksjonsteknikk


Informasjonsmedarbeider 60% ved SFI CASA, NTNU ( IV-75/18)

Norges forskningsråd har utpekt CASA (Centre for Advanced Structural Analysis) ved Institutt for konstruksjonsteknikk i samarbeid med Institutt for materialteknologi, Institutt for fysikk og SINTEF som et SFI-senter for perioden 2015-2023. Formålet med SFI-ordningen er å stimulere til langsiktig forskning som fremmer innovasjon og dermed forbedrer næringslivets konkurransekraft. Industripartnerne i senteret er Hydro Aluminium, Benteler, BMW, AUDI, Toyota Motor Europe, Honda Americas, Renault, DNV GL, Multiconsult, Statoil, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Statens vegvesen.

I CASA blir det fra seinsommeren 2018 ledig 60% fast stilling som informasjonsmedarbeider. Medarbeideren vil få ansvar for å popularisere og fortelle om hva som skjer i CASA til senterets medarbeidere og partnere, til oppdragsgiverne, myndighetene og allmennheten.En vesentlig del av senterets virksomhet omfatter internasjonale partnere. God muntlig og skriftlig forståelse og framstillingsevne på engelsk er derfor viktig. Medarbeideren vil samarbeide tett med senterets ledelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Populærvitenskapelig formidling
 • Presentasjon av senteret gjennom tekst og annen produksjon til nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier, årsmeldinger og rapporter.
 • Tilrettelegging for kontakt med media

Krav for stillingen:

 • Høyere utdanning innen journalistikk/kommunikasjon eller tilsvarende.
 • Solid og variert arbeidserfaring
 • Dokumenterte resultater fra formidling på norsk og engelsk
 • Dokumentert gjennomføringsevne

Vi søker deg som har/er:

 • Kjennskap til NTNU og/eller forskning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Åpen og inkluderende

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt i vurderingen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Anledning til å jobbe i et dedikert forskningsmiljø sammen med forskere, undervisere og studenter på nasjonalt og internasjonalt toppnivå.
 • Dyktige og motiverte medarbeidere

Lønnsvilkår m.m

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver, normal avlønning er brutto kr 485 700 – 617 400 pr. år. Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statlige ansatte. Den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kontorsjef Kjell Ove Slutås, Institutt for konstruksjonsteknikk, tlf. 73 59 45 10, epost kjell.slutas@ntnu.no. eller professor/leder av CASA, Magnus Langseth, tlf. 73 59 47 82, epost magnus.langseth@ntnu.no


Søknad med CV og evt. andre vedlegg bes sendt elektronisk via www.jobbnorge.no. - ref. nr: IV- 75/18

Godkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidater som stiller til intervju.

 

Søknadsfrist: 01.03.2018

 I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for konstruksjonsteknikk
 • Jobbnorge-ID
  147796
 • Intern-ID
  2018/1019
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger