NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikkAdministrativ prosjektleder for Nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon (IV-60/18)

Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU i Gjøvik skal vi tilsette en prosjektleder i midlertidig stilling for en periode på 1 år fra medio april 2018 med mulighet for forlengelse.


Institutt for vareproduksjon og byggteknikk har en faglig utdannings- og forskningsprofil som skal bidra til løsninger av den mest sentrale globale samfunnsutfordringen; utvikling av bærekraftige løsninger i industri og samfunn. Denne profilen inkluderer forskning om moderne industriprosesser, bruk av nye og resirkulerte materialer, nye teknologiske løsninger og anvendelse av nye organisasjonsformer og forretningsmodeller.


Stillingen som prosjektleder er ved Nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon som ble startet 4. mai 2017. Senteret skal utvikles til et samarbeidende fagmiljø som deler ressurser og kompetanse innen forskning på vareproduksjon.


Prosjektleder vil ha følgende prioriterte oppgaver

 • Jobbe tett sammen med faglig ledelse for senteret og gi støtte og prosjektledelse til disse
 • Etablere det formelle avtalegrunnlaget for medlemsorganisasjonene, og fastlegge modell for organisering og arbeidsmetoder i senteret.
 • Knytte medlemmene sammen gjennom direkte kontakt, workshop og arbeidsmøter
 • Lede arbeidet med å kartlegge og katalogisere og iverksette bestilling av infrastruktur.
 • Utvikle og iverksette et system for deling, samhandling og utleie av tilgjengelig forsknings infrastruktur ved medlemsinstitusjonene.
 • Utvikle i samarbeid med senteret s ledelse og styringsgruppen, strategidokumenter og grunnlag for operasjonalisering av senteret. 
 • Forberede saker for, og gjennomføre styringsgruppens anbefalinger og strategier.
 • Ved en eventuell tildeling av infrastruktur midler fra NFR til Manulab skal prosjektleder koordinere prosessene rundt utlysning og innkjøp av infrastruktur.

Krav til kvalifikasjoner

 • utdanning med relevant mastergrad og gjerne forskningskompetanse innen relevant fagområde
 • erfaring med kvalitetsledelse og administrering av investeringsprosjekter, helst innen offentlig sektor
 • teknisk forståelse i forhold til utstyr og prosesser knyttet til forskning på vareproduksjon
 • god framstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig  

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring som prosjektleder
 • du har et industrielt nettverk

Vi vektlegger at du:

 • har stor gjennomføringsevne
 • evner til å lede et samarbeidende fagmiljø
 • tar initiativ, er proaktiv og jobber selvstendig
 • er strukturert
 • har gode samarbeidsevner, både internt og overfor eksterne samarbeidspartnere

Lønn og vilkår
Den som tilsettes vil bli innplassert i Statens lønnsregulativ kode 1113 prosjektleder. Normalt vil stillingen avlønnes fra kr 432 300 – 957 100, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må være forberedt på mulige endringer i arbeidsområdet og involvering i andre prosjektoppgaver i løpet av tilsettingsperioden.

 

Vi tilbyr

 • varierte og utfordrende oppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn i henhold til Statens lønnsregulativ
 • fleksibel arbeidstid

 NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt for å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.


Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Instituttleder Torbjørn Skogsrød, tlf. 61135208, epost: torbjorn.skogsrod@ntnu.no


Søknad med cv, relevante attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no, merket med ref.nr. IV – 60/18.

Søknadsfrist: 25. februar 2018


Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Arbeidssted
  Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
 • Jobbnorge-ID
  147769
 • Intern-ID
  IV-60/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger