Fylkesmannen er statens representant i fylket. Vi bidrar til at nasjonal politikk blir etterlevd i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Fylkesmannsembetet har 140 samfunnsengasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere. Fra og med 1. januar 2019 vil det bli ett Fylkesmannsembete for Oppland og Hedmark lokalisert med hovedsete på Lillehammer og en enhet i Hamar.

SENIORRÅDGIVER

Fylkesmannen i Oppland har ledig fast stilling som

 

SENIORRÅDGIVER


Stillingen er pr.idag lagt til oppvekst- og utdanningsavdelingen.

 

Avdelingens ansvars- og arbeidsområde spenner fra barnehage, grunnskole og videregående opplæring – til voksenopplæring.

 

På utdanningsområdet skal Fylkesmannen være bindeledd mellom Udanningsdirektoratet og utdanningssektoren, og slik medvirke til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere.

 

Stillingen kan bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder, men stillingens hovedansvar er:

 

 • Bidra til kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehagesektoren
 • Informasjons-, veilednings- og utviklingsoppgaver overfor kommunene

Tilsynsvirksomhet, klagesaksbehandling og lovlighetskontroll er også tillagt stillingen.

 

Vi søker deg med:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra utviklingsarbeid i barnehagesektoren
 • Kompetanse og erfaring med forvaltning i offentlig sektor, gjerne innen økonomi
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og som behersker IKT som arbeidsredskap
 • Gode formidlings- og samhandlingsevner samt evne til aktiv deltakelse i utadrettet virksomhet
 • Resultatorientert arbeidsform

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Det er en fordel med kompetanse fra barnehagesektoren.

 

Fylkesmannen kan tilby:

 • Et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og tverrfaglig virksomhet
 • Avlønning som seniorrådgiver (1364), fra kr. 550 000 – 600 200 brutto per år i 100% stilling avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Ingrid Bøe på tlf 61 26 61 20 / 97 18 66 02 eller underdirektør Lovise Hansen på tlf: 61 26 61 24 / 41 10 80 43

 

Fylkesmannen i Oppland er en virksomhet i utvikling, og det tas forbehold om endringer i organisering og stillingens oppgaver. Fra 1. januar 2019 skal Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark slås sammen. Nytt hovedsete for det nye embetet vil være Lillehammer, med en avdeling på Hamar. Det er ikke avklart hvilke funksjoner som skal lokaliseres på de ulike plassene. Det kan derfor bli endringer i lokasjon og arbeidsoppgaver ved overgang til nytt embete.

 

Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf offentlighetslovens § 25.

 

Søknadsfrist: 23. februar 2018

 

Nærmere informasjon om embetet finnes på http://www.fylkesmannen.no/oppland


Søknad sendes via Jobbnorge.no

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oppland
 • Nettside
 • Kommune
  Lillehammer
 • Arbeidssted
  Lillehammer
 • Jobbnorge-ID
  147766
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger