Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Rådgiver innen arealplanlegging og miljø

I Fylkesmannens miljøvernavdeling er det ledig vikariat i 100 % stilling som rådgiver innen arealplanlegging og miljø. Vikariatet varer frem til 31.12.2018.

For en raskt voksende hovedstadsregion med 1,2 millioner og stadig flere innbyggere, er bærekraftig areal- og transportplanlegging og boliger av god kvalitet svært viktig. Arealplanlegging er i tillegg et viktig virkemiddel for å få ned klimautslippene i Oslo og Akershus, og redusere tap av naturmangfold.

Fylkesmannens miljøvernavdeling ser etter en saksbehandler som kan bistå oss med saksbehandling og avgi uttalelser til kommunale arealsaker og planer. Vi håper du har interesse for og gjerne erfaring fra dette feltet.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:
Saksbehandling og veiledning innen arealforvaltning og by- og samfunnsutvikling der miljø, klima og befolkningsvekst står sentralt.

 • Behandle og skrive uttalelser til kommuneplaner, reguleringsplaner og dispensasjoner fra utvalgte kommuner.
 • Sammen med øvrige arealplanleggere veilede kommunene innen bolig-, areal-og transportplanlegging
 • Samarbeide tverrfaglig med Fylkesmannens øvrige avdelinger.
 • Samarbeide tverrfaglig med miljøvernavdelingens øvrige arbeidsområder.

Ønskede kvalifikasjoner for stillingene:

 • Relevant høyskole eller universitetsutdannelse
 • Arbeidserfaring fra arealplanlegging (kommuneplaner, reguleringsplaner) på kommunalt, regionalt og/eller nasjonalt forvatningsnivå.
 • Gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og evne til systematisk og strukturert arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:
Et godt arbeids- og fagmiljø ved landets største miljøvernavdeling. Interessante og samfunnsviktige arbeidsoppgaver i to spennende fylker. Vi vektlegger kompetanseutvikling, der den enkelte medarbeider gis gode muligheter for å utvikle seg. I dag har vi sentral og attraktiv beliggenhet like ved Rådhuset i Oslo, Rådhusplassen.

Stillingen lønnes som rådgiver, stillingskode 1434, kr. 451 300 - 517 700 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Det trekkes 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Den som blir tilsatt i stillingen må være forberedt på at arbeidsoppgavene kan bli endret. Det er besluttet at Fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud blir slått sammen 1. januar 2019.

Den statlige arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål

 • å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning
 • å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med redusert funksjonsevne

Embetet er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv)

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla, 22 00 35 17 / 917 48 882 eller plankoordinator Ingeborg Austreng, 22 00 36 45.

Søknadsfrist: 20. februar 2018.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147727
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger