NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førsteamanuensis i miljøledelse

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en stilling som førsteamanuensis i miljøledelse.

Instituttets fagstab er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:

 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Strategi og forretningsutvikling
 • Virksomhetsledelse
 • Eksperter i team (fagseksjon)
 • Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik)

Stillingen tilhører faggruppen for Helse, miljø og sikkerhet.

Faggruppen for helse, miljø og sikkerhet tilbyr masterprogram i HMS, som er en tverrfaglig utdanning hvor formålet er å utdanne kandidater som har fagkunnskap og ferdigheter til å se helhet og ta ansvar for HMS-arbeidet i bedrifter og virksomheter. Miljøledelse er en integrert del av HMS konseptet i masterstudiet.

Arbeidsområder – Førsteamanuensis

 • Drive forskning innen sitt fagområde
 • Gi undervisning innen sine fagområder og delta i gjennomføring av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplan samt videreutvikling av fagområdene og undervisningsopplegget
 • Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde
 • Bidra til å initiere og lede forskningsprosjekter
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Eksamensarbeid
 • Administrative oppgaver

Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og behov faggruppen har for undervisning til enhver tid, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes forventes å spille en ledende rolle i forskning og undervisning rettet imot problemstillinger innenfor miljøledelse i industrien, øvrig næringsliv og offentlig sektor. Stillingen har et særlig ansvar for undervisning og veiledning av masterstudenter innen instituttets toårige masterprogrammer i Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Stillingen vil ha ansvar for undervisning i miljøledelse, herunder metoder og verktøy som er sentrale i fagfeltet. Den som ansettes må ha kunnskap om FNs bærekraftsmål, målene i nasjonal og internasjonal miljøpolitikk og hvordan industri, øvrig næringsliv og offentlig sektor kan bidra til at man når disse målene. Ved bedømming av søkere vil en legge vekt på en kompetanseprofil som passer med undervisnings- og forskningsbehovene på miljøområdet, og i HMS-faggruppen som stillingen er en del av. Undervisningen i HMS-fagene ved faggruppen er forskningsbasert og praksisnær. Praktisk erfaring innen miljøledelse er et ønskelig supplement.

Det er ønskelig at søkere er kvalifisert for undervisning og forskning innenfor minst to, helst tre av miljøledelsesområdene: Industriell miljøanalyse og -overvåkning, miljøprestasjonsvurderinger, miljømessig/økologisk bærekraft, miljørisikovurderinger og miljøberedskap.

Vi ønsker forskningsaktive kandidater til stillingen, og forskningsomfanget vil vurderes i forhold til antall år etter innlevert doktorgrad. Søkere må ha publisert sin forskning i anerkjente internasjonale tidsskrifter innenfor fagområdet. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. I tillegg ønskes søkere som har erfaring med å delta i forskningsprosjekter innen fagområdet, og det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Den som tilsettes i stillingen bør ha en teknisk-naturvitenskapelig bakgrunn og vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innen en eller flere deler av fagområdet med vekt på de områder som denne stillingen har særlig ansvar for.

Personlige egenskaper som selvstendighet, samarbeidsvilje samt motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Det vil også bli lagt vekt på pedagogiske evner. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Videre kreves det praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Førsteamanuensis, kode 1011 lønnes i lønnsramme 24 etter lønnstrinn 57 - 71 i Statens lønnsregulativ, brutto kr 40 208,40 – 52 325,- pr. mnd. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljøgunstig
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • Søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 12 arbeider)
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Marielle Christiansen telefon 91897038, mc@ntnu.no eller professor Kristin Svendsen, kristin.svendsen@ntnu.no, telefon 73593569

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med ØK-052. Søknadsfrist: 01.03.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  147633
 • Intern-ID
  2017/39353
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger