NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Seniorkonsulent/rådgiver - Dokumentasjonsforvaltning

Vi lyser ut inntil tre faste 100 % stillinger som seniorkonsulent/rådgiver tilknyttet dokumentasjonsforvaltning ved NTNU.

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning er en nyopprettet avdeling ved NTNUs Fellesadministrasjon. Vi skal tilrettelegge for sikker og effektiv informasjons- og dokumentflyt i NTNUs saksbehandling og sørge for sikker og lett tilgjengelig dokumentasjon ved behov og for ettertiden. Avdelingen har ansatte i Trondheim, Ålesund og Gjøvik og yter service til hele NTNU.

Avdelingen består av til sammen 27 årsverk og fra disse søker vi nå nye medarbeidere som skal være med og løfte oss til en moderne digital dokumentasjonsforvaltning i interaksjon med egen organisasjon. Som offentlig forvaltningsorgan benytter NTNU NOARK-system, per i dag ePhorte.

NTNU er inne i stor endring og digitale prosesser utgjør stadig større del av vår hverdag. Avdeling for dokumentasjonsforvaltning er en støttefunksjon for ansatte ved NTNU og skal bidra til at digitaliseringen skyter fart og at den har brukerfokus. Vi søker kompetanse for framtiden. Stillingene har arbeidssted i Trondheim, men det må påregnes noe reisevirksomhet.

Stillingene kan inneholde ulike kombinasjoner av disse arbeidsoppgavene:

 • Drive opplæring av ansatte og bidra til utvikling av lærings- og formidlingsarenaer
 • Bistå i interne og eksterne prosjekter/prosesser hvor dokumentasjon inngår
 • Bistå med arkivfaglig kompetanse i arbeidet med utvikling av integrasjoner og digitale prosesser
 • Bistå rundt innsyn, offentlig journal
 • Utvikle intern kommunikasjonsflyt
 • Rådgiving innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves relevant utdanning på minimum masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Kompetanse innen arkivrelatert lovverk er ønskelig
 • Erfaring med ovennevnte oppgaver vil bli vektlagt
 • Høy IT-forståelse innen dokumentasjonsforvaltning/digitalisering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne å forstå konteksten man er en del av
 • Evne til nytenkning og er løsningsorientert
 • Konstruktiv, reflektert, selvstendig
 • Fleksibel og like å jobbe i team
 • Godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Spennende og utviklende oppgaver
 • Sterkt fagmiljø i en organisasjon i utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes som seniorkonsulent (kode 1363) eller rådgiver (kode 1434) normalt fra kr 459 100 til kr 537 700 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt avdelingssjef Lisbeth Viken, tlf: 73559027

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 20.02.18. Søknaden har NTNU-nr. 06/18.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  147593
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 06/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger