NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

ARKEOLOGISK FELTARBEID 2018

UTLYSNING AV ARKEOLOGISK FELTARBEID 2018

NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, gjennomfører hvert år en rekke arkeologiske utgravninger i kraft av vår oppgave med å forvalte arkeologiske kulturminner i hht. Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. NTNU Vitenskapsmuseets forvaltningsdistrikt omfatter Helgeland, Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Utgravningene spenner fra eldste steinalder til middelalder, og de omfatter alt fra noen dagers oppdrag i felt for et par personer til flere måneder i felt med stort mannskap. Til dette arbeidet søker vi kvalifisert og engasjert feltpersonale.

Flere av budsjettene er ennå ikke godkjent av Riksantikvaren/tiltakshaver, og vi tar derfor forbehold om eventuelle endringer av tidsrom, varighet og omfang. Det er mulig at flere prosjekter kommer til utover sesongen.

Vi søker kvalifisert feltpersonell til følgende prosjekt:

1. Skorpa, Kristiansund kommune. Steinalderbosetting.
Tidsrom: 7 uker, vår/sommer 2018
Behov: 3 feltledere og 12 feltassistenter, 1 feltleder GIS
Prosjektleder: Raymond Sauvage, Telefon: 913 05 102. E-post: raymond.sauvage@ntnu.no

2. Storsteinen. Husøya. Kristiansund kommune. Heller fra bronsealder.
Tidsrom: 8 uker, vår/sommer 2018
Behov: 4 feltassistenter, 1 feltleder GIS
Prosjektleder: Raymond Sauvage, Telefon: 913 05 102. E-post: raymond.sauvage@ntnu.no

3. Stein. Averøy kommune. Bosettingsspor, ras og dyrkingsspor fra senneolittikum - folkevandringstid.
Tidsrom: 6 uker, sommer 2018
Behov: 4 feltassistenter, 1 feltleder
Prosjektleder: Raymond Sauvage, Telefon: 913 05 102. E-post: raymond.sauvage@ntnu.no

4. Nordvik, Surnadal kommune. Gravrøyser
Tidsrom: 3 uker, vår 2018
Behov: 1 feltleder og 2 feltassistenter
Prosjektleder: Geir Grønnesby, Telefon: 918 97 889. E-post: geir.grønnesby@ntnu.no

5. Være, Trondheim. Gravhauger
Tidsrom: 6-7 uker vår/sommer 2018
Behov: 1 feltleder og 2 feltassistenter
Prosjektleder: Geir Grønnesby, Telefon: 918 97 889. E-post: geir.grønnesby@ntnu.no

6. Oppdøl Akuttsjukehus, Molde kommune. Bosetningsspor, bronse-jernalder.
Tidsrom: 3 uker, sommer 2018
Behov: 1 feltleder og 2 feltassistenter
Prosjektleder: Staale Normann, Telefon: 924 39 284. E-post: staale.normann@ntnu.no

7. Frønes, Åfjord kommune. Rester av gravhaug.
Tidsrom: 1 uke 2018
Behov: 1 feltleder, 1 feltlassistent
Prosjektleder: Geir Grønnesby, Telefon: 918 97 889. E-post: geir.grønnesby@ntnu.no

8. Brekstad gård vestre, Ørland kommune. Bosetningsspor, jernalder.
Tidsrom: 5 uker vår /sommer 2018
Behov: 1 feltleder, 3 feltassistenter
Prosjektleder: Geir Grønnesby, Telefon: 918 97 889. E-post: geir.grønnesby@ntnu.no

9. E6-Gyllan-Røskaft, Melhus kommune. 2 gravhauger, 1 lokalitet med gårdsbosetting bronse-jernalder. 1 lokalitet gårdsbosetting yngre jernalder/middelalder.
Tidsrom: 10 uker 2018
Behov: 2 feltledere, 1 feltleder 2, 10 feltassistenter, 1 feltleder GIS
Prosjektleder: Merete Moe Henriksen, Telefon 73 59 21 82/482 13 905. E-post: merete.henriksen@ntnu.no

10. E6 Røskaft-Skjerdingsstad: Sandbrauta. Bosettingsspor og dyrkingsspor, bronsealder.
Tidsrom: 10 uker 2018
Behov: 1 feltleder 2 – 4 feltassistenter
Prosjektleder: Merete Moe Henriksen, Telefon 73 59 21 82/482 13 905. E-post: merete.henriksen@ntnu.no

11. Bergkunstskjøtsel på utvalgte lokaliteter, Trøndelag og Møre og Romsdal
Tidsrom: 2-3 uker vår og 2- 3 uker høst
Behov: 1-2 feltassistenter
Prosjektleder: Heidrun Stebergløkken, Telefon: 73 59 03 34. E-post: heidrun.steberglokken@ntnu.no

12. Dokumentasjon av bergkunst på utvalgte lokaliteter: Kjølen II (Levanger), Hammer IX (Steinkjer) og Liamyra (Steinkjer)
Tidsrom: 8 uker august-september
Behov: 1 feltassistent
Prosjektleder: Heidrun Stebergløkken, Telefon: 73 59 03 34. E-post: heidrun.steberglokken@ntnu.no


Kvalifikasjonskrav
NTNU Vitenskapsmuseet søker etter fleksible og samarbeidsvillige personer som innehar følgende kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad i arkeologi
 • Feltkurs 
 • Erfaring fra arkeologisk feltarbeid
 • Dokumentert opplæring i HMS samt førstehjelpskurs ikke eldre enn 2 år (kurs tilbys)

For å jobbe som feltleder må du i tillegg ha:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen nordisk arkeologi
 • Bred erfaring fra arkeologisk feltarbeid 
 • Erfaring med digital dokumentasjon
 • Erfaring med katalogisering av steinaldermateriale (gjelder kun steinaldergravninger)
 • Leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet
 • Beherske norsk, eller et annet nordisk språk, skriftlig
 • Personlig egnethet

Søkere bør også ha:

 • Erfaring med digital innmåling og GIS
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring med formidling

Søknadene vil brukes som grunnlag for utvelgelse av personell til påløpende prosjekter utover sesongen. Det er derfor viktig å oppgi hvilke tidsrom man kan jobbe. Ved tildeling av feltarbeid vil vi kunne vektlegge faglige kvalifikasjoner og interesser når det er aktuelt med tanke på type utgravning og faglige problemstillinger.

Elektronisk søknad sendes via denne siden: www.jobbnorge.no
Søknader uten dokumentasjon på utdanning og erfaring vil ikke bli vurdert.

Lønnsfastsettelse beregnes ut i fra gjeldende feltavtale: Særavtale for kortvarige tilsettinger ved feltarbeid ved NTNU. Lønn, diettgodtgjørelse og nattillegg utbetales etter gjeldende regulativ for feltpersonell. Det arbeides 37,5 timer per uke. Fra lønnen går 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Forespørsel om de utlyste prosjektene kan rettes til den enkelte prosjektleder. Forespørsel om utfylling av søknaden kan rettes til Christen Torvik, tlf. 73592146, e-post christen.torvik@ntnu.no.

Det er et krav at alle som skal jobbe i felt har gjennomgått HMS- og førstehjelpskurs. Hvis førstehjelpskurset er tatt for mer enn 2 år siden, må det fornyes. Det arrangeres HMS- og førstehjelpskurs ved NTNU, Vitenskapsmuseet. Førstehjelpskurs planlegges gjennomført i mars/april. De som ønsker å delta på førstehjelpskurs kan ta kontakt med Marianne Utne Nilsen (marianne.nilsen@ntnu.no), tlf. 73590768. Kurset er gratis for personale som skal jobbe i felt. De som ønsker å ta kurset utenfor vårt tilbud, må bekoste dette selv.

Søknadsfrist for 1. tildelingsrunde: 28. februar 2018. Etter første tildeling vil feltarbeid bli tildelt fortløpende etter hvert som nye prosjekter kommer inn.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  147539
 • Intern-ID
  2018/3924
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Sesong

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger