Helse- og omsorgsdepartementet

E-helse

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordna ansvaret for at folk får gode og likeverdige helse- og omsorgstenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken og for primærhelse- og spesialisthelsetenesta, medrekna e-helse, helserett og eigarskapsforvaltning av helseføretaka. Departementet har 210 tilsette.     

 

Les meir om oss på regjeringen.no.

Avdelingsdirektør i E-helseavdelinga

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Helse- og omsorgsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147523
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger