Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte regelverket om skatt, avgift og toll. Avdelingen utreder juridiske skatte- og avgiftsspørsmål, forbereder ny lovgivning og gir faglige råd til finansministeren. Arbeidet er ofte i grenselandet mellom juss, økonomi og politikk. Oppmerksomheten rundt skatteregelverket er ofte stor, både i media, fra politikere, fagpersoner og fra de skattepliktige selv. Avdelingen har også en oppgave i å forklare og forsvare gjeldende regelverk, og sørge for en effektiv skatte- og avgiftsforvaltning (etatsstyring).

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter. Praktikanten får tildelt fadder og blir tilknyttet en av avdelingens fagseksjoner. Som praktikant i Skattelovavdelingen blir du involvert i saker på samme måte som en ansatt. Arbeidsoppgavene er varierte og kan blant annet bestå i å utrede ulike juridiske problemstillinger, lov- og forskriftsarbeid og skrive svar på henvendelser om regelverket. Det vil også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

 

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling og ha gode eksamensresultater, men trenger ikke å ha spesiell kjennskap til skatte og avgiftsrett.

 

Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser. Samtidig får du anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på skatt og avgift.

 

Lønn i lønnstrinn 35.

 

Vi tar sikte på å velge ut praktikanter for både høsten 2018 og våren 2019 i denne runden.

 

Kontaktpersoner:

Øyvind Sørvåg på tlf. 22 24 42 11, e-post: oyvind.sorvag@fin.dep.no eller

Kristian Rytter på tlf. 22 24 44 51, e-post: kristian.rytter@fin.dep.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Finansdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147495
 • Intern-ID
  3/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Trainee

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger