NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Vitenskapelig assistent

Ved Institutt for arkitektur og planlegging er det en ledig 100%-stilling som vitenskapelig assistent. Ansettelsesperioden er for 2 år med tiltredelse senest 01.04.2018. 

Institutt for arkitektur og planlegging tilbyr undervisning innen fire ulike masterprogrammer i henholdsvis arkitektur, fysisk planlegging, eiendomsutvikling og forvaltning og Urban Ecological Planning. For nærmere informasjon om instituttet se: https://www.ntnu.no/iap 

De vitenskapelige assistententene skal primært bidra til å styrke og videreutvikle undervisningen i:

 • Urban Ecological Planning
 • Fysisk Planlegging

Arbeidsoppgavene vil bestå i planlegging, koordinering og undervisning på masternivå i samarbeid med øvrige vitenskapelige ansatte. Den vitenskapelige assistenten skal bidra innen undervisning i teori, metode og prosjektering og arbeidet inkluderer selvstendig veiledning av studenter som utfører prosjekteringsoppgaver og øvinger, samt planlegging og koordinering av feltarbeid. Arbeidet inkluderer et tre måneders feltopphold i India i høstsemestrene sammen med studenter i fra Urban Ecological Planning. Her kreves det at stillingsinnehaveren inntar en aktiv rolle i planlegging og koordinering av feltarbeidet, samt er aktiv tilstede i driftig av feltarbeidet. 

En del av arbeidstiden vil avsettes av instituttet til fellesoppgaver. Dette kan innbefatte deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. 

Inntil 20% av arbeidstiden kan avsettes til faglig fordypning. Denne tiden kan etter avtale med instituttleder benyttes til forberedelse av prosjektbeskrivelser og/eller PhD-studier. 

Kvalifikasjoner

Søkere må ha tatt graden Master i byforming og planlegging eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring, diplomarbeid og masteremner innen arkitektur og eiendomsutvikling og forvaltning vektlegges ved bedømmelsen av søknaden. Praktisk, teoretisk og metodisk kompetanse skal dokumenteres. Både kvalitet og omfang av relevant kompetanse vil bli vurdert.

Aktuelle kandidater må i tillegg ha sterk interesse for fagfeltet, interesse for pedagogikk, gode samarbeidsevner, evne til å koordinere og ferdigheter innen CAD og grafiske dataprogrammer (Adobe eller tilsvarende). Felterfaring i fra lavinntektsland vil også bli vektlagt i bedømmelse av søknaden.

Krav til søknaden

Søknadsbrevet skal gi en oversikt over søkerens kvalifikasjoner fra utdannelse og eventuell arbeidserfaring i henhold til kvalifikasjonskravene over. Videre skal søkeren redegjøre kort for motivasjonen til å søke på stillingen. Søknaden skal vedlegges følgende:

 • CV
 • Kort presentasjon/beskrivelse av 2-4 relevante prosjektarbeider
 • Relevante arbeidsattester med referanser
 • Instituttet ser vit.ass. stillinger som en mulig forberedelse til senere PhD-studier. Søkere med interesse for PhD-studier oppfordres til å legge ved en beskrivelse på maksimalt 2 A4-sider som skisserer tema, målsetting og metodisk tilnærming for et slikt videre studium.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens spesifikke bidrag, må søknaden inneholde presisering av søkerens rolle og medvirkning. 

De mest aktuelle søkerne innkalles til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Institutt for arkitektur og planlegging ved programleder Rolee Aranya på telefon +47 73 59 50 21 eller epost rolee.aranya@ntnu.no. 

Lønns- og arbeidsvilkår

Den ansatte plikter å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegg i samsvar med gjeldende studieplan samt å delta i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og av undervisningsopplegg.

For vitenskapelig assistentstillinger gjelder generelt: Tilsetting som vitenskapelig assistent skjer for en periode på inntil to år, med fradrag av den tiden vedkommende måtte ha vært midlertidig tilsatt i stillingen. Vitenskapelig assistent skal utføre 100% pliktarbeid i perioden. 

Stillingen som vitenskapelig assistent, stillingskode 1020 lønnes i henhold til den norske Statens lønnsregulativ. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må godta eventuelle endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt er bosatt slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søkeuavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknaden med vedlegg sendes elektronisk via denne side og merkes med 2018/3198 innen søknadsfristen 28.02.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for arkitektur og planlegging
 • Jobbnorge-ID
  147483
 • Intern-ID
  18/3198
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger