Departementene har et viktig samfunnsoppdrag. Det er om lag 5000 ansatte i departementsfellesskapet og hvert departement styres av et medlem av regjeringen. Vi har et faglig stimulerende miljø tett på de politiske beslutningstakerne.

 

Departementene har ansvaret for saksforberedelse av statsbudsjett, nasjonalbudsjett og lovforslag, og har også ansvar for iverksettelse av Stortingets budsjett- og lovvedtak. Som sekretariat for politisk ledelse er de ulike departementene rådgivere for dagens statsråder.

Lærlingplasser i departementsfellesskapet

Har du lyst til å være lærling i et departement?

 

Departementene skal ansette 6 lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget. Som lærling hos oss får du et godt innblikk i hvordan de politiske beslutningsprosessene foregår og hvordan det er å jobbe tett på den politiske ledelsen i Norge. Du vil få gode faglige utviklingsmuligheter og en unik arbeidserfaring med mulighet til å se hvordan landet styres.

 

Du må ha bestått Vg1 Service og samferdsel og Vg2 Salg, service og sikkerhet for å få læreplass i kontor- og administrasjonsfaget. 

 

Vi vil ha deg som er engasjert og interessert i lærefaget ditt. Det er også viktig for oss at du er lærevillig, pliktoppfyllende og at du samarbeider godt med andre.

 

Som lærling hos oss får du:

  • spennende og varierte arbeidsoppgaver som dekker målene i læreplanen

  • se hvordan politikken utformes og iverksettes

  • en trivelig læreplass midt i Oslo sentrum

  • delta i lærlingnettverket til OK stat www.okstat.no
  • lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten

     

Vi har 6 ledige lærlingplasser fordelt på 6 departementer. Læreperioden varer i to år, med oppstart juli/august 2018. Du kan bruke lenkene nedenfor til å sende inn søknader til aktuelle departementer. Husk å legge ved karakterutskrifter/kompetansebevis og eventuelle attester.

 

Søknadsfrist for lærlingplasser er 19. februar.

 

For mer informasjon om lærlingplassene, ta kontakt med Victoria Katharina Solheimsnes på tlf: 99 35 37 61 (rådgiver ved Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, OK Stat), eller du kan ta kontakt direkte med det departementet du ønsker lærlingplass i.