NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiatstilling innen trening og arytmier

Stipendiatstilling innen trening og arytmier

 

Stipendiatstillingen som utlyses er tilknyttet Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) ved Fagenhet for Trening, sirkulasjon og respirasjon.

 

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk har 210 ansatte og forskningsenhetene og administrasjonen ligger i Hjerte- lunge senteret ved St. Olavs hospital, integrert med samarbeidende kliniske avdelinger. ISB omfatter fagområdene anestesiologi, radiologi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjerte-kar fysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk.

 

Instituttet er også ansvarlig for Senter for forskningsbasert innovasjon CIUS (Centre for innovative ultrasound solutions), K.G. Jebsen - Senter for Hjertetrening, Medisinsk Simulatorsenter og NTNU MR-senter.

 

Ved Fagenhet for Trening, sirkulasjon og respirasjon jobber vi med fysisk aktivitet og hjertesykdom.

 

Informasjon om selve prosjektet: Målet med prosjektet er å kartlegge effekten av fysisk aktivitet på ventrikulære arytmier. Dette vil bli gjort i en studie med pasienter som har økt risiko for ventrikulære arytmier og en eksperimentell studie for å kartlegge aktuelle mekanismer.

 

Stillingen er midlertidig: 100 % i 3 år, 75 % i 4 år eller 50 % i 6 år, og oppstart er ønsket mellom april og august 2018.

 

Krav til stillingen

 • Oppnådd cand.med.-grad (profesjonsstudiet i medisin). Kandidatene må ha minimum B som gjennomsnittskarakter for å kunne søke om opptak til ph.d.-programmet ved NTNU
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

I tillegg er det en fordel om kandidaten:

 

 • Har klinisk erfaring fra med indremedisin generelt og hjertemedisin spesielt
 • Har noe teoretisk og praktisk kunnskap om arytmier
 • Er vant til å omgås pasienter
 • Ønsker å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Har evne til selvstendig arbeid, men også gode samarbeidsevner
 • Har gode evner til praktisk organisering

 

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

 

Ansettelsen betinger at søkeren tas opp til PhD i medisin ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes på:  https://www.ntnu.no/mh/phd .

 

Søknad sendes inn elektronisk via denne siden. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet

 

Søknadsfrist er 19.02.2018.

 

 

Stilling som stipendiat (1017) avlønnes med minimum årslønn brutto kr. 436 400 per år. Normal avlønning er fra kr. 436 400 til kr. 499 200 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves av kandidatene som innkalles til intervju.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med førsteamanuensis og prosjektleder Jan Pål Loennechen, epost: Jan.Pal.Loennechen@stolav.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Sissel Sollien

tlf: 48051191,epost:  sissel.sollien@ntnu.no

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  147046
 • Intern-ID
  2018/2184
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger