NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i eldre historie (før 1750)

Ved Institutt for historiske studier lyses det ut en 100 prosent stilling som universitetslektor i eldre historie (før 1750) fra 01.07.2018 – 30.06.2022.

Informasjon om instituttet og stillingen:
Institutt for historiske studier er en del av Det humanistiske fakultetet ved NTNU og er lokalisert på Dragvoll. Instituttet har per i dag 31 fast vitenskapelige ansatte og 25 stipendiater/postdoc. Instituttet har ansvar for følgende undervisningsprogram: bachelor og master i arkeologi, bachelor og master i historie, bachelor og master i kulturminneforvaltning, bachelor og master i klassiske fag, bachelor og master i europastudier og 5-årig integrert lektormaster i historie. Mer informasjon om instituttets fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/ihs

Stillingen innebærer varierte undervisningsoppgaver på bachelor- og masterprogrammet i historie. Viktige arbeidsoppgaver vil være forelesninger og seminarer, gruppeundervisning, veiledning av øvingsoppgaver, samt arbeid knyttet til organisering og veiledning av bacheloroppgave. Undervisningsoppgaver på instituttets øvrige program kan også påregnes.
NTNU satser sterkt på nye lærings- og evalueringsformer. Erfaring med og motivasjon for arbeid innenfor dette området vil bli vektlagt. Variert arbeid med driften av historieprogrammet som undervisningsplanlegging, tilrettelegging av pensum og kvalitetssikring må også påregnes.

Kvalifikasjonskrav:

 • mastergrad i historie med tema fra eldre tid (før 1750)
 • breddekunnskap i historiefaget
 • erfaring fra undervisning i historiefaget på universitets- eller høgskolenivå
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • faglig kompetanse og undervisningserfaring innenfor eldre historie
 • kompetanse innenfor middelalderhistorie, og da særlig seinmiddelalderhistorie, vil telle positivt
 • publisering som viser erfaring med kildearbeid og historisk analyse vil også telle positivt
 • pedagogiske kvalifikasjoner og evne til å inspirere studenter
 • gode samarbeidsevner.
 • undervisnings- og veiledningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Språkferdigheter må kunne dokumenteres.

Som vedlegg til søknaden sendes:

 • CV
 • liste over eventuelle vitenskapelige arbeider med informasjon om hvor de er offentliggjort
 • oversikt over undervisnings- og veiledningserfaring på universitets- og høgskolenivå samt andre relevante pedagogiske kvalifikasjoner
 • annen relevant informasjon

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknaden med vedlegg skal merkes med HF 17-053, og sendes elektronisk via denne siden.

Lønn og ansettelsesvilkår:
Stillingen lønnes som universitetslektor, stillingskode 1009, med minimum årslønn kr. 412.200,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr.  412.200,- til kr. 537.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 prosent innskudd til Statens Pensjonskasse.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Den som tilsettes, må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Mer informasjon:
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til nestleder Erik Opsahl +47 992 29 128 erik.opsahl@ntnu.no eller instituttleder Tor Einar Fagerland, tlf. +47 411 44 702 tor.e.fagerland@ntnu.no.

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/personalrådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Thronæs Kissten, telefon 73 59 76 84 epost: hege.kissten@ntnu.no

Søknadsfrist: 28.02.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  147001
 • Intern-ID
  2018/543
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger