Barne-, ungdoms- og familieetaten

Akershus ungdoms- og familiesenter akutt, avd. Tjernlia

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

 Akershus ungdoms- og familiesenter – akutt tilhører Bufatet Region øst. Senteret tilbyr akuttplasser for ungdom på avdeling Sole, avdeling Tjernlia, og avdeling for beredskapshjem

Vi skal gi et kvalitativt godt midlertidig tilbud til ungdom som av ulike årsaker står i en akutt krise. Vi er for tiden med i et utviklingsprosjekt «Mitt Liv institusjon» der vi i samarbeid med Barnevernsproffene prøver ut nye arbeidsmåter for å bli enda bedre på samarbeid med ungdom under verdiene åpenhet, medbestemmelse, kjærlighet og ydmykhet. Den som blir tilsatt må ha både lyst og evne til å se ungdommen som sin hovedsamarbeidspartner.

Miljøterapeut - 100% vikariat

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Ullensaker
 • Arbeidssted
  Jessheim
 • Jobbnorge-ID
  146902
 • Intern-ID
  Øst 9/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger