Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høyskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høyskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

Logistikk er høyskolens fremste faglige spydspiss. Avdeling for logistikk har ca. 50 faglige ansatte (30 årsverk), 27 doktorgradsstudenter og 530 studenter. Avdelingen har utdanninger i logistikk på alle nivå; bachelor, master og doktorgrad. I tillegg tilbyr avdelingen et årsstudium i IT. Høyskolen har status som vitenskapelig høyskole innenfor fagområdet logistikk, og logistikkområdet er svært viktig for høyskolens faglige utvikling innenfor utdanning og forskning.

 

Dekan for Avdeling for logistikk

Vi søker etter en samlende og tydelig leder med kompetanse innen avdelingenes fagfelt. Vedkommende må ha entusiasme for å videreutvikle avdelingens fagtilbud og bidra til høyskolens strategisk utvikling. Dekanen er faglig og administrativ ansvarlig for avdelingen, rapporterer til rektor og høyskoledirektør, og inngår i høyskolens ledergruppe. Dekanen skal drive avdelingen med et visjonært og strategisk perspektiv og bidra til å utvikle avdelingens potensial innen utdanning, forskning og formidling. Dekanen representerer avdelingen og er gjerne delaktig i den offentlige debatten. Som administrativ støtte har avdelingen egen kontorsjef, samt mulighet for å dra veksler på høyskolens sentrale administrative stab.

Oppgaver:

 • Resultatansvar og faglig ansvar for studier, forskning og formidling
 • Strategisk planlegging og utvikling
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Kvalitetsutvikling av studier, undervisning og forskning
 • Ressursdisponering og økonomistyring
 • Representasjon og samarbeid med relevante aktører

Vi ønsker søkere med:

 • Evne til ambisiøs ledelse av akademisk virksomhet, med vekt på både strategisk ledelse og kontinuerlig utvikling av undervisning, forskning og formidling
 • Høy faglig kompetanse og stort engasjement innenfor avdelingens fagområde
 • Erfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner, forskning og undervisning
 • Et faglig nettverk, nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Evne til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med øvrig samfunns- og arbeidsliv
 • Meget god beherskelse av et skandinavisk språk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Erfaring med administrasjon, økonomi og personalledelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen innebærer interessante og krevende lederoppgaver i aktive fagmiljøer, samt muligheten til å være med på å forme avdelingen gjennom utvikling av bl.a. forskning og undervisning. Det vil også være rom for å drive egen forskning, om dekanen selv ønsker det.

Ansettelse skjer på åremål i fire år fom. 1. august 2018, med mulighet for videre ansettelse i inntil to perioder. Stillingen er plassert i stillingskode 1474 Dekan i normalspennet kr. 704 800-769 100 (ltr. 76-79). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Ansettelse skjer på vanlige statlige vilkår.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til høyskoledirektør Gerd Marit Langøy (91571540) eller rektor Steinar Kristoffersen (92669831). Se også http://www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på https://jobbnorge.no/. Her legges også CV, relevante attester og vitnemål ved. Søknadsfrist: 4. mars 2018.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Molde
 • Nettside
 • Kommune
  Molde
 • Arbeidssted
  Molde
 • Jobbnorge-ID
  146887
 • Intern-ID
  18/00088
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger