Barne-, ungdoms- og familieetaten

Borg barne- og familiesenter, avd. beredskapshjem

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Borg barne- og familiesenter ligger på Årum i Fredrikstad og består av to beredskapshjemsavdelinger for barn i alderen 0-13 år, en avdeling for spesialiserte fosterhjem for barn i alderen 6-13 år, en foreldre og barnavdeling med kartleggingsplasser for familien med barn i alderen 0-4 år og et PMTO-team som arbeider med familier med barn i alderen 4-13 år. I tillegg har senteret 2 psykologer og en administrasjon.

Beredskapshjemskonsulenter - 2 faste 100 % stillinger

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Fredrikstad
 • Arbeidssted
  Fredrikstad
 • Jobbnorge-ID
  146847
 • Intern-ID
  Øst 8/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger