Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter.

Vi er lokalisert i fire distrikt Nord-Troms, Tromsø, Midt-Troms og Harstad samt Universitetstannklinikken og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge.

Vi har i underkant av 300 medarbeidere. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms Fylkeskommune.


Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er samlokalisert med Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Tromsø og Universitetstannklinikken i Tromsø.

TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver med forskning, rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell.

Tannlege til TOO-Prosjekt

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Troms fylkeskommune
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Arbeidssted
  TkNN, Hansine Hansens veg 86, 9019 TROMSØ
 • Jobbnorge-ID
  146834
 • Intern-ID
  17/15415
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger