NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Ledig stilling som professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (sykepleie) ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund, NTNU

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (sykepleie). Stillingen har en stillingsandel på 100 % og er finansiert av Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte, nærmere 7000 studenter og et totalbudsjett på ca. 1,4 mrd. kroner. Fakultetet har campus både i Trondheim, Levanger, Ålesund og Gjøvik.

Fakultetets undervisningsaktivitet dekker et bredt spekter av medisinske og helsefaglige fag, fra enkeltemner og bachelorprogrammer til master- og ph.d.-program. Forskningen ved fakultetet spenner over hele bredden av medisinsk og helsefaglig forskning, fra grunnforskning via translasjonsforskning og tjenesteforskning til anvendt forskning.

Fakultetet har 8 institutter. Fagmiljøene samarbeider tett med helsetjenesten og spesielt med universitetssykehuset St. Olavs hospital, innenfor både forskning, innovasjon og utdanning.

Fakultetsadministrasjonen er delt inn i fire seksjoner i tillegg til dekanens stab: HR-seksjonen, Økonomiseksjonen, Utdanningsseksjonen og Forskningsseksjonen. For mer informasjon om fakultetet, se http://ntnu.no/mh.

Stillingen som professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (sykepleie) er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Ålesund. For mer informasjon om instituttet, se http://www.ntnu.ni/iha.

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet både i teori- og praksisstudier. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

Stillingsinnehaveren vil i all hovedsak være tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie.

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling
 • For fullstendig stillingsbeskrivelse, trykk her (lenke kommer når vedtak er lagret på ekstern side)

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling som professor i kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr. 611 300,- per år i 100% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 611 300,- til kr. 792 300,- per år i 100% stilling.
 • Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 490 500,- per år i 100% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet kr. 490 500,- til kr. 649 800,- per år i 100% stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer menn til å søke.

Søknadens innhold

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Instituttleder Elin Margrethe Aasen Institutt for helsevitenskap i Ålesund, NTNU, tlf. 70161391, mailto:ea@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Ingunn Wasland Pettersen, HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU, mailto:ingunn.w.pettersen@ntnu.no

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 28.02.18.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  146770
 • Intern-ID
  2017/37002
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger