NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Administrativ leder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fakultet for medisin og helsevitenskap søker etter administrativ leder (kode 1060) i fast 100 % stilling. Stillingen er direkte underlagt dekanen og del av dekanens ledergruppe. 

Stillingen som administrativ leder er både en lederstilling og en lederstøttefunksjon som skal levere støtte i form av organisasjonsutvikling, utredning, rådgiving og saksforberedelse for dekanen på aktuelle områder innenfor blant annet forskning, innovasjon og utdanning.

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte, nærmere 7000 studenter og et totalbudsjett på ca. 1,4 mrd. kroner. Fakultetet har campus både i Trondheim, Levanger, Ålesund og Gjøvik.

Fakultetets undervisningsaktivitet dekker et bredt spekter av medisinske og helsefaglige fag, fra enkeltemner og bachelorprogrammer til master- og ph.d.-program. Forskningen ved fakultetet spenner over hele bredden av medisinsk og helsefaglig forskning, fra grunnforskning via translasjonsforskning og tjenesteforskning til anvendt forskning.

Fakultetet har 8 institutter. Fagmiljøene samarbeider tett med helsetjenesten og spesielt med universitetssykehuset St. Olavs hospital, innenfor både forskning, innovasjon og utdanning.

Fakultetsadministrasjonen er delt inn i fire seksjoner i tillegg til dekanens stab: HR-seksjonen, Økonomiseksjonen, Utdanningsseksjonen og Forskningsseksjonen.

Arbeidsområder
Administrativ leder har personalansvar for dekanens stab, som i dag utgjør seks stillinger. Stillingsinnehaver vil i tillegg kunne få personalansvar for andre stillinger. Administrativ leder er kontaktpunkt for sekretariatsleder ved Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Midt-Norge.

Stillingsinnehaver har ansvar for å koordinere og utvikle den administrative virksomheten på tvers av funksjonsområder i fakultetsadministrasjonen, i samråd med seksjonssjefene, mellom administrasjonen ved instituttene og fakultetet, og mot NTNU sentralt.

Administrativ leder har ansvar for organisering av fakultetets ulike lederfora og styremøter. I tillegg vil stillingsinnehaver representere fakultetet i NTNUs forum for administrative ledere, i felles ledermøte med universitetssykehuset St. Olavs hospital, i det nasjonale dekanmøtet for medisin og i flere andre fora lokalt og nasjonalt.

Kvalifikasjoner
Det kreves utdanning fra universitet/høgskole (minimum bachelornivå). Utdanning på mastergrads-/hovedfagsnivå vil bli foretrukket.

Det er en forutsetning med omfattende og relevant praksis innen stillingens arbeidsfelt (ledelse, lederstøtte, utredningsarbeid i komplekse saksområder, organisasjonsutviklingsprosesser, administrativ koordinering, forsknings- innovasjons- og utdanningsstøtte). Relevant erfaring fra universitets- og høgskolesektoren vil bli vektlagt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk er et krav.

Det vil bli lagt særlig vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen. Den som ansettes må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være strukturert og effektiv, selvstendig og initiativrik. I tillegg kreves gode analytiske evner, og høy evne til problemløsning. Kunnskap om virksomhetsstyring og helhetlig organisasjonsforståelse er nødvendig.

Fast arbeidssted er for tiden Trondheim, men det forventes aktiv deltakelse i relevante prosesser på alle fakultetets lokasjoner.

Stillingen som administrativ leder lønnes i kode 1060 avdelingsdirektør. Normalt lønnes stillingen fra kr. 680 000. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordrer vi spesielt kvinner til å søke.

NTNU er en IA-virksomhet og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om man har bedt om at søknaden unntas offentlighet.

Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:
Dekan Björn Gustafsson tlf. 997 29 724, e-post: bjorn.gustafsson@ntnu.no  

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen kan en få ved å henvende seg til:
HR-rådgiver Hanne Mattson hanne.mattson@ntnu.no  

Elektronisk søknad sender du via denne siden (jobbnorge.no)

Søknadsfrist: 28.01.2018.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  146687
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger