Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Fylkesmannen er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Rådgiver/seniorrådgiver – tilsyn forurensning

Miljøvernavdelingen har ledig 100 % fast stilling som

 

Rådgiver/seniorrådgiver – tilsyn forurensning

 

Miljøvernavdelingen ivaretar fylkesmannsembetets oppdrag på miljøområdet. Forurensningsgruppa behandler saker etter forurensningsloven innenfor delegerte bransjer og fagområder. Dette innebærer bl.a. arbeid med utslippstillatelser og gjennomføring av tilsyn. Miljøvernavdelingen ønsker nå å øke innsatsen innen tilsynsområdet og søker derfor etter en ny medarbeider.


Aktuelle arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak omfatte deltakelse i miljøvernavdelingens tilsynsaktivitet, herunder planlegging av tilsynsaktiviteter, koordinering med øvrige medarbeidere som skal involveres i tilsynene, gjennomføring av tilsyn og rapportskriving. Personen vi søker må også påregne å jobbe med saksbehandling, databaser og bidra i prosjekter innenfor fagområder som avfall, avløp, akvakultur, mudre/dumpesaker, forurenset sjøbunn m.m. Andre oppgaver kan bli tildelt etter embetets og avdelingens behov.


Kvalifikasjoner for stillingen

Vi søker etter en person med erfaring fra offentlig forvaltning innenfor forurensningsområdet. Nyutdannede vil også bli vurdert. Det kreves relevant utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen naturvitenskapelige fag med vekt på biologi, kjemi eller økotoksikologi. Kandidater med siv.ing.-utdanning med miljøfag eller annen relevant utdanning kan være aktuelle for stillingen.

 

Personlige egenskaper

Stillingen krever utstrakt kontakt med kommuner og bedrifter. Gode evner til samarbeid, dialog og veiledning er viktig. Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som å være serviceinnstilt, løsningsorientert, fleksibel og ha naturlig autoritet. Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

 

 

Fylkesmannen kan tilby

 • avlønning som rådgiver/seniorrådgiver med årslønn fra kr. 465 000 – 567 100 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø
 • trivelige kolleger

 

Kontorsted er Arendal. De første 6 månedene anses som prøvetid.

 

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi har derfor et mål om å oppnå en balansert kjønns- og alderssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi legger arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du av:

Miljøverndirektør Ingunn Løvdal, tlf. 37017812

Seniorrådgiver Veronica Skjævestad, tlf. 37017540

 

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.


Søknadsfrist: 21.02.2018

 

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Arendal
 • Jobbnorge-ID
  146637
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger