Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene samt varetekt som blir besluttet av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og fem regionadministrasjoner som er overordnet lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) er også underlagt KDI. Til sammen har etaten ca. 5000 ansatte.

KDI holder til i nye lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, samt har en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med seks avdelinger og to staber, avdeling for budsjett og styring, avdeling for bygg og økonomi, avdeling for regelverk og sikkerhet, avdeling for innhold og kapasitet, avdeling for HR, avdeling for IKT, internasjonal stab og kommunikasjonsstab. Avdeling for IKT er i hovedsak lokalisert i Horten.

Seniorkonsulent IKT–Drift

Avdeling for IKT består av 35 personer fordelt på en IKT-stab, seksjonene IKT-drift og IKT-brukersenter som sammen drifter, utvikler og leverer fagsystemer, samt teknisk sikkerhet til kriminalomsorgens ca. 6.000 brukere. Avdelingen består også av kontrollsentralen som overvåker straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Stillingen er knyttet til IKT-drift, som består av 10 ansatte og har ansvar for drift og vedlikehold av all sentral IT-infrastruktur og drifter i hovedsak alle systemene internt. Virksomheten har et omfattende krav til oppetid og sikkerhet kombinert med stadig flere tjenester fra eksterne samarbeidsparter.

Rette kandidat har tyngre kompetanse og erfaring innen IT-drift. Stillingen innebærer operativt IT-drift, praktisk arbeid knyttet til planlegging og gjennomføring av endringer, oppgraderinger og videreutvikling av infrastruktur. Stillingen rapporterer til seksjonsleder IKT drift.

Stillingens innhold
Stillingen vil ha ansvar for ThinPro image bygging – drift av HP klientmiljøer, Microsoft Deployment Toolkit / Image bygging, Heat Endpoint Security Management, sluttbruker kontakt og oppfølging av supportsaker mot skoleløsning, drift og vedlikehold av Citrix, VmWare, Windows server-miljø / AD og RES ONE Workspace Manager. En del av oppgavene vil også innbefatte 3. linje feilsøking/feilretting, deltakelse i arbeidsgrupper/prosjekter, samt utarbeidelse av rutiner, instrukser og systemdokumentasjon.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Dokumentert erfaring fortrinnsvis fra store klient og driftsmiljøer og fra følgende vil bli vektlagt: ThinPro / HP tynnklienter, HP Deployment Management, Citrix XenDesktop (VDI) administrasjon, VmWare administrasjon, Backup restore administrasjon - Veeam
 • Erfaring med tjenesteleveranser, ITIL og/eller kvalitetssystemer 
 • Må beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi forventer at

 • Du har et ønske om å levere gode tjenester og evnen til å vurdere helhet og sammenhenger 
 • Du kombinerer krav til kvalitet med besluttsomhet og gjennomføringsevne 
 • Du er tydelig og selvgående
 • Du ønsker å delta i og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

 • Fast, 100 % stilling
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Store muligheter til å påvirke og videreutvikle IT-Drift 
 • Spennende faglige utfordringer med mulighet for personlig utvikling 
 • IA-bedrift
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med tjenestepensjonsordning og mulighet for boliglån

Om stillingen
Stillingen avlønnes som seniorkonsulent (stillingskode 1363) kr. 425 900 – 569 000. Lønnsplassering er avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som tilsettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest og ev. sikkerhetsklarering forut for ansettelse.

Vitnemål/kompetansebevis, karakterutskrift og attester bes legges ved søknad.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov. KDI er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Vigulf Semb Røren tlf. 922 02 553 eller Philip Christensen tlf. 932 66 911.

Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på telefon 75 54 22 20 eller på e-post:kundeservice@jobbnorge.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen, Flesberg, Flø, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Horten, Hurum, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Oslo, Ringerike, Rollag, Røyken, Sigdal, Øvre Eiker, Ål
 • Arbeidssted
  Horten
 • Jobbnorge-ID
  146610
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger