NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

HR- og HMS-avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og –forvaltning, systematisk HMS arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten. Avdelingen arbeider bl.a. med politikk, forhandlinger, lovverk, leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvaltning. Avdelingen har nært samarbeid med fakultetenes personalseksjoner, med ledere, fagforeninger og ansatte. 

1-2 Rådgivere – karriere, organisasjon, kompetanse

En utfordrende stilling med hovedfokus på karriereutvikling for vitenskapelig ansatte og rådgivning og fasilitering av endrings- og organisasjonsprosjekter. Stillingen inngår i Faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling og rapporterer til faggruppeleder. Den som ansettes forventes også å bidra innenfor andre områder som ligger til faggruppa, som kompetanseutvikling og lederutvikling. Arbeidssted er i Trondheim.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og forvalte policy og tiltak innen karriereutvikling for vitenskapelig ansatte, som kompetansehevende program, seminarer og kurs
 • Utvikle politikk og nye tiltak innenfor stillingens arbeidsområde
 • Gi råd og fasilitere organisasjonsutviklingsprosesser
 • Gi råd og veilede medarbeidere og ledere

Kvalifikasjonskrav:  

 • Mastergrad innen samfunnsfag, administrative fag, eller andre relevante fagområder. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette kravet.
 • Arbeidserfaring med:
  • Kompetanse- og karriereutvikling i større kunnskapsintensive organisasjoner
  • Utvikling av faglig innhold, pedagogisk veiledning og fasilitering av samlinger, seminar, gruppeprosesser, workshoper og konferanser
  • Organisasjons-, kompetanse-, og lederutvikling

I tillegg blir det lagt vekt på at du har erfaring med:

 • Utvikling av tilpassede opplæringstilbud til ulike målgrupper
 • Kommunikasjon og interaksjon på digitale plattformer som for eksempel lederverktøy på nett og e-lærings kurs
 • Utvikling og vedlikehold av Læringsportaler og e-læringssystemer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi søker en initiativrik, utadvendt, fleksibel og serviceorientert person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du er resultatorientert og arbeider strukturert. Stillingen krever stor grad av selvstendighet. Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vektlegges tungt.

 

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 500 000 - 624 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere vil høyere lønn og stilling som seniorrådgiver (kode 1364) vurderes. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med faggruppeleder Kari Rueslåtten, 90 75 74 29, e-post: kari.rueslatten@ntnu.no

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.


Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 09/18. Søknadsfrist er 11.02.2018


I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  11. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  146563
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 09/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger