Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Førstekonsulent/rådgiver til Barnehage- og utdanningsavdelingens forværelse

Avdelingen har 32 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør. Barnehage- og utdanningsavdelingen er delegert oppgaver fra Utdanningsdirektoratet, og har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av barnehage- og skolesektoren. Arbeidet omfatter tilsyn, klagebehandling, tilskuddsforvaltning, oppfølging av statlige satsingsområder, samt informasjon og veiledning.

På utdanningsområdet skal Fylkesmannen være bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og utdanningssektoren, og slik medvirke til at den nasjonale utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere.

På grunn av langtidssykemelding utlyser vi et tre måneders vikariat i 60 % stilling på forværelset i barnehage- og utdanningsavdelingen, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse ønskes så raskt som mulig.

Stillingen vil bli tillagt kontoroppgaver, bl.a.:

 • Svare på telefonhenvendelser
 • Behandle post
 • Bestilling/innkjøp til avdelingen
 • Enkel saksbehandling

Søkere må ha:

 • God kompetanse i bruk av ulike dataverktøy
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform

Kompetanse innen forvaltning og erfaring fra arbeid i offentlig sektor er ønskelig. Personlig egnethet og relevant kompetanse vil bli tillagt vekt.

Fylkesmannen kan tilby:

 • Et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og tverrfaglig virksomhet
 • Avlønning som førstekonsulent/rådgiver, stillingskode 1408/1434, kr. 410 000 – 499 600 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Embetet er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv).

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr, telefon direkte 22 00 38 01 eller på mobil 913 51 242.

Søknadsfrist: 23.01.18

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  146538
 • Omfang
  Fast 60%
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger