Kriminalomsorgen

Åna fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret  for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet.
 

Åna fengsel i Hå kommune er eitt av fengsla i Region Sørvest. Fengselet har plass til 164 innsette og har 170 tilsette. Fengselet ligg i eit naturskjønt område ved Nærbø på Jæren. Åna fengsel er eit av dei største fengsla i landet. Her er eit positivt og godt arbeidsmiljø.

 

Kjøkkensjef - verksmester

Kjøkkensjef – verksmester.

Ved Åna fengsel er det ledig 100 % stilling på dagtid som kjøkkensjef - verksmester.
Kjøkkensjef er leder for kjøkkenet med tre kokker, vaskeri med to ansatte og fire renholdere. Kjøkkensjef er underlagt inspektør for arbeidsdriften. Kjøkkenet og vaskeriet sysselsetter innsatte. Kjøkkenet er godkjent som lærlingplass for innsatte.

Kjøkkensjefen arbeider dagtid med fleksitidsordning.

Vi søker etter en erfaren og løsningsorientert kjøkkensjef som kan videreutvikle kjøkkenet og vaskeriet.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift og utvikling av kjøkkenet og vaskeri.
 • Stillingen er tillagt personal- og økonomiansvar.
 • Ansvar for opplæring og veiledning av ansatte og innsatte.
 • Oppfølging av IK-Mat.
 • Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver. 

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha fagbrev som institusjonskokk eller hotell- og restaurantkokk.
 • Leder og økonomisk erfaring vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra større kjøkken er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Gode evner til å motivere.
 • Være fleksibel.
 • Være ansvarsfull.
 • Like å jobbe i team.
 • God ordenssans. 

Generelle vilkår: 

Du må ha plettfri vandel. Det vil bli krevd uttømmende politiattest av den som tilsettes. 

Åna fengsel er i omstilling og derfor kan innholdet i stillingen endres. 

Lønn:

Stillingen lønnes som verksmester i ltr. 56 som utgjør kr 482 500.- bto. pr. år.

De 6 første månedene er prøvetid.

Fra brutto lønn vert det trukket 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Uniform etter gjeldende regler. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 

Nærere opplysninger om stillinga vert gitt av inspektør Leif Einar Øverland på telefon 51799050.

Søknad med vitnemål og attester sender en elektronisk gjennom jobbnorge.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen
 • Nettside
 • Kommune
 • Jobbnorge-ID
  146533
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger