Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du bidra til å ivareta Norges nasjonalparker?

2 vikariater med antatt varighet på 1 år

Nasjonalparkseksjonen er en av fem seksjoner i Naturavdelingen. Seksjonen leder Miljødirektoratets arbeid med økt verdiskaping, med natur og verneområder som ressurs. Hovedmålet er å bidra til utvikling av lokalsamfunn og naturbaserte opplevelser som tar vare på naturarven. Seksjonen har ansvar for opprettelse og forvaltning av nasjonalparker og store verneområder i Norge, og for besøkssentre i nasjonalparkene. Vi bidrar med opplæring og veiledning av lokale nasjonalparkstyrer og forvaltere av nasjonalparker og verneområder, og vi utarbeider retningslinjer og godkjenner forvaltningsplaner. Arbeidet med å utarbeide en merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparker, inkludert besøksforvaltning, ledes også fra seksjonen.

Seksjonen har 17 dyktige medarbeidere og arbeidssted på Brattøra i Trondheim.

Vi søker etter en engasjert og effektiv medarbeider som har lyst til å bidra til utvikling i arbeidet med nasjonalparkforvaltningen. Noe foredrags- og reisevirksomhet må påregnes.

Stillingens hovedansvarsområder

 • oppfølging og veiledning av nasjonalpark- og verneområdeforvaltere samt politiske styrer
 • godkjenning av forvaltningsplaner og besøksstrategier
 • veiledning, inkludert utarbeiding og oppdatering av veiledere
 • oppgaver innen andre av seksjonens ansvarsområder må også kunne påregnes

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende innen naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis biologi.
  Kandidater som fullfører mastergraden i løpet av vårsemesteret kan bli vurdert.
 • erfaring fra offentlig forvaltning er ønskelig, gjerne innen verneområder og/eller besøksforvaltning
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • erfaring i bruk av GIS er en fordel
 • erfaring fra prosjektarbeid er ønskelig

Egenskaper 

 • du har tydelig og profesjonell dialog med eksterne og kan representere Miljødirektoratet på en god måte
 • du har god rolleforståelse og kan vurdere helhet og se sammenhenger
 • du er omgjengelig og har gode samarbeidsevner
 • du har evne til å arbeide målrettet, selvstendig og du leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du er fleksibel, løsningsorientert og ser muligheter

Vi tilbyr

 • Vikariat med antatt varighet på ca 1 år
 • Spennende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Lønn som rådgiver fra kr 459 100 (ltr. 53) til 569 000 (ltr. 65) eller seniorrådgiver fra kr. 517 700 (ltr. 60) til 650 200 (ltr. 72), etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Olav Nord-Varhaug, e-post: olav.nord-varhaug@miljodir.no, tlf: 900 23 242.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Referanse: 05-2018 NNP                                                             Søknadsfrist: 28.01.18

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattøra, Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  146531
 • Intern-ID
  05-2018 NNP
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger