Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Indre Østfold fengsel inngår i Kriminalomsorgen region Øst. Fengselet består av Eidsberg avdeling med høyt sikkerhetsnivå og 102 plasser og Trøgstad avdeling med lavere sikkerhetsnivå og 90 plasser. Eidsberg avdeling åpnet i juni 2017 etter omfattende utbyggingsprosjekt, og et fortsatt under oppbygging og utvikling mot full drift.

Fengselsbetjenter i turnus - faste stillinger og vikariater

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Eidsberg, Trøgstad
 • Jobbnorge-ID
  146523
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger