Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv. Kulturrådet ble opprettet i 1965. I dag omfatter virksomheten Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og flere statlige støtteordninger. Årlig mottar vi 20 000 søknader om støtte. I 2017 forvalter Kulturrådet til sammen 1,3 milliarder kroner i statlige midler til kunst og kultur. Kulturrådet har ca. 120 ansatte og har kontorer i Oslo og Trondheim. I løpet av 2018 skal det etableres et kontor i Bodø.

Kommunikasjonsdirektør

Vil du være med å lede utviklingen av Kulturrådets kommunikasjonsarbeid?

Vi søker en inspirerende og operativ kommunikasjonsdirektør.
Kommunikasjonsavdelingen jobber ut i fra et mål om at Kulturrådet skal være en synlig og tydelig aktør i kunst- og kulturfeltet. Vi skal på en klar måte kommunisere vårt formål, våre prioriteringer og beslutninger. Våre viktigste målgrupper skal enkelt finne den informasjonen de til enhver tid trenger, og vi skal jobbe for at Kulturrådet oppleves som en åpen, troverdig og brukerorientert virksomhet.

Avdelingen ligger i direktørens stab og har i tillegg til kommunikasjonsdirektør i dag fem dyktige medarbeidere. Avdelingen er blant annet ansvarlig for nettsider www.kulturradet.no, sosiale medier, intranett, årsrapport, publikasjoner, seminarer og arrangementer, og overordnet mediekontakt. Kommunikasjonsdirektøren inngår i ledergruppen.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og koordinere arbeidet med avdelingens ansvarsområder
 • Bidra operativt i avdelingens leveranser
 • Utvikle arbeidet med omdømmebygging og medie- og samfunnskontakt
 • Gi kommunikasjonsfaglige råd og oppfølging til direktør og medarbeidere

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Erfaring og resultater fra kommunikasjon og ledelse
 • Forståelse og interesse for Kulturrådets samfunnsoppdrag
 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse

Egenskaper:

 • Sterk relasjonsbygger
 • Motiverende og strukturert
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Vi tilbyr:
Stillingen lønnes i stillingskode 1060 avdelingsdirektør, fra kr. 738 400,- til kr. 857 700,- etter statens lønnsregulativ og Kulturrådets lønnspolitikk. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra brutto lønn trekkes 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse. Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse.

Vi har fleksibel arbeidstid, og moderne nyoppussede lokaler i Oslo.


Andre opplysninger:
Kulturrådet er en IA-virksomhet som ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
Vi tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste, jfr. Offentleglova § 25, andre ledd. Søkeren vil bli varslet i forkant.

Kulturråd benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal vil komme i betraktning.

Kontaktpersoner:
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt direktør Kristin Danielsen, tel. 416 77 568 eller Heidi Wiggen i Visindi tlf.: 916 56 103.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  11. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kulturrådet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Mølleparken 2, 0459 Oslo
 • Jobbnorge-ID
  146471
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger