NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Faultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for nevromedisin og helsevitenskap

Ledig stilling som stipendiat ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

En stipendiatstilling er ledig i et prosjekt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT4 Hjernetrim. Samarbeidsorganet finansierer denne 100 % stilling som stipendiat i en periode på 3 år. Prosjektet benytter en epidemiologisk tilnærming i forskning på kognitive evner og årsak til individuelle forskjeller i disse. Arbeidssted er på Øya i Trondheim, men stillingen krever reising til ulike steder i Nord-Trøndelag 5–10 dager per måned i ca. 1 1/2 år. Det må påregnes arbeid på ettermiddag/helger for at deltakere i jobb også får hjelp dersom de ber om dette. Ønsket tiltredelse er innen april 2018.

Prosjektet er startet og datainnsamlingen vil pågå i ca. 1 1/2 år. Til sammen rundt 55 000 deltakere blir invitert til web-basert kognitiv testing. Stipendiaten vil samarbeide med en annen stipendiat knyttet direkte til HUNT4 hjernetrim pluss flere forskere i Trondheim fMRI-gruppe som har utviklet den web-baserte kognitive testplattformen og leder forskningsprosjektet.

Stillingen er tilknyttet Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB). INB er et spennende institutt i stor vekst og omstilling, og består av mange ulike faggrupper med forskere og undervisere som er ledende innen sine fagfelt. Instituttet har som mål å drive systematisk arbeid med å forbedre undervisningen og stadig videreutvikle innovasjons- og forskningsstrategien. Les mer om Instituttet her www.ntnu.no/inb.

Arbeidsoppgaver
Stipendiaten skal studere sammenhengen mellom ulike kognitive evner og risiko for / tilstedeværelse av somatisk og psykiatrisk sykdom. Arbeidet inkluderer innsamling av kognitive data, bruk av demografi- og helseopplysninger, samt målinger fra HUNT 1–4-innsamlingene, og eventuelt nasjonale registre som reseptregisteret.

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 • Embetseksamen i psykologi eller medisin.
 • Gjennomsnittskarakter B eller bedre på graden, i tråd med NTNUs karaktersystem er et krav. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag.
 • Grunnleggende ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk.
 • God kunnskap innen statistikk og forskningsmetodikk.
 • Kjennskap til databaser og programmering.

I tillegg ønsker vi en kandidat som:

 • har interesse for sammenheng mellom kognisjon og somatisk helse
 • er interessert i mennesker og god til å kommunisere med deltakere
 • er god til å samarbeide tverrfaglig
 • er initiativrik og har evne til selvstendig arbeid
 • har gode skriftlige framstillingsevner

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Stilling som stipendiat avlønnes med minimum årslønn brutto kr. 436 500 per år. Normal avlønning er fra kr. 436 500 til kr. 499 200 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen i doktorgradsstilling betinger opptak til ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: https://www.ntnu.no/phd.

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 22.01.2018.

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektet fås ved henvendelse til:

Prosjektleder professor Asta Håberg, tlf. 90259147, asta.haberg@ntnu.no.

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Vebjørn F. Andreassen, telefon 73412577, vebjorn.andreassen@ntnu.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  146443
 • Intern-ID
  17/37271
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger