NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Fast stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (fysioterapi) ved INB

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (fysioterapi).

 

Stillingen har en stillingsandel på 100 % og er finansiert over MHs rammebevilgning. Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB). For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/inbArbeidssted vil være Trondheim.

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

I stilling som førsteamanuensis vil stillingsinnehaveren ha sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet fysioterapi. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

 

I stilling som universitetslektor vil stillingsinnehaveren ha sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning innen fagområdet fysioterapi. Stillingsinnehaveren skal, etter kompetanse, veilede studenter innen sitt fagområde, og plikter å ta del i administrativt arbeid.

 

Stillingsinnehaveren vil primært ha ansvar for fagutvikling og undervisning ved studieprogram for fysioterapi. Studieprogrammet er en profesjonsutdanning for fysioterapeuter og leder til en bachelorgrad i fysioterapi. Hovedfokus for stillingen vil være fysioterapi til personer med langvarige og sammensatte lidelser.

 

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må være utdannet fysioterapeut og ha en mastergrad innen samfunnsvitenskapelige emner eller helsevitenskap.
 • Søkere må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis eller universitetslektor innenfor fagområdet fysioterapi i henhold til Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis. og Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig.
 • Det er ønskelig med nyere klinisk erfaring fra fastlønnet kommunehelsetjeneste.
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid vektlegges.
 • Erfaring med å tilrettelegge for aktivitet og deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse, samt evne til å sette fysioterapi inn i et samfunnsvitenskapelig perspektiv, vil også bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

 Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Medlemsskap i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.

Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 490 500,- per år i 100 -% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet kr. 490 500,- til kr. 649 800,- per år i 100 % stilling. Stilling som universitetslektor i kode1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 200,- pr. år i 100% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 466 100,- til 578 900,- per år i 100% stilling.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 Følgende må vedlegges den elektroniske søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Liste over alle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (i pdf-format)- publiserte eller under publisering - som du ønsker det skal tas hensyn til kan vedlegges søknaden.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen. Aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

Søknadsfrist: 28.02.2018.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Professor Sylvia Søderstrøm, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, tlf.: 73412840, e-post: sylvia.soderstrom@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-rådgiver Gøril Madsø Halvorsen, HR-seksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, e-post: goril.m.halvorsen@ntnu.no      

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  146438
 • Intern-ID
  17/32336
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger