Helse- og omsorgsdepartementet

LMS Legemiddelseksjonen

Hovudoppgåvene til folkehelseavdelinga er knytte til legemiddelspørsmål, helsefremjande og førebyggjande arbeid, helseovervaking, ernæring og mattryggleik, og alkohol- og narkotikaspørsmål.

Folkehelseavdelinga er inndelt i fire seksjonar: legemiddelseksjonen, folkehelseseksjonen, seksjon for ernæring og mattryggleik, og seksjon for alkohol-, narkotika- og tobakkspolitikk.

Jurist, rådgjevar/seniorrådgjevar i legemiddelseksjonen

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Helse- og omsorgsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  146432
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger