Regjeringa har oppnemnt eit offentleg utval som skal greia ut tilhøvet mellom ytringsfridom og personvern i helse- og omsorgstenesta, barnevernet, barnehagar og skular. Utvalet skal koma med framlegg til retningsliner for handtering av vitjing, fotografering, filming, reportasjar m.m. og vera med på det offentlege ordskiftet om ytringsfridom, kravet om forsvarlege tenester og teieplikt

Utvalssekretær til offentleg utval som skal greia ut tilhøvet mellom ytringsfridom og personvern

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Helse- og omsorgsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  146420
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger