Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene.

Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Kongsvinger fengsel administrerer 140 soningsplasser, hvor av 89 soningsplasser på høyt sikkerhetsnivå og 48 plasser med lavere sikkerhetsnivå. Kongsvinger fengsel har siden desember 2012 vært Norges eneste utlendingsfengsel. Fra januar 2017 har Kongsvinger fengsel egen kvinneavdeling med 20 soningsplasser. Fengselet har i dag 110 faste stillinger.

Ledig stilling som sommervikar og/eller ekstrabetjent ved Kongsvinger fengsel

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Kongsvinger
 • Arbeidssted
  Kongsvinger fengsel
 • Jobbnorge-ID
  146389
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Sesong

Se mer

Finn andre stillinger