Kriminalomsorgen

Kongsvinger fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene.

Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Kongsvinger fengsel administrerer 140 soningsplasser, hvor av 89 soningsplasser på høyt sikkerhetsnivå og 48 plasser med lavere sikkerhetsnivå. Kongsvinger fengsel har siden desember 2012 vært Norges eneste utlendingsfengsel. Fra januar 2017 har Kongsvinger fengsel egen kvinneavdeling med 20 soningsplasser. Fengselet har i dag 110 faste stillinger.

Ledig stilling som sommervikar og/eller ekstrabetjent ved Kongsvinger fengsel

Har du lyst til å arbeide hos oss i sommer?

I sikkerhetstjenesten ved Kongsvinger fengsel har vi behov for sommervikarer i 100 % stilling fra midten av juni til slutten av august. I tillegg har vi behov for ekstrabetjenter/tilkallingsvikarer.

Det vil gjennomføres en opplæringsperiode på dagtid i uke 23 og 24. Sommervikarene vil deretter tre inn i ordinær avdelingstjeneste med arbeidstid utarbeidet etter en treskifts turnus i tidsrommet uke 25 - 33.

Kompetansekrav

 • Det kreves at du fyller 21 år inneværende år.
 • Generell studiekompetanse GENS. Søkere som ikke har GENS men som er 25 år eller eldre, som har fagene norsk, engelsk og samfunnsfag på GENS/studiekompetansenivå kan vurderes.
 • God helse, samt bestått fysisk test som arrangeres av fengselet.
 • Førerkort kl B.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for å tjenestegjøre i Kriminalomsorgen.
 • Evne til å arbeide selvstendig i samsvar med gjeldende rutiner og retningslinjer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode språkkunnskaper er en fordel.
 • Fleksibilitet, samarbeidsevne og god ordenssans.

Vikarene vil inngå i kontaktbetjentordningen der det er naturlig. Dette innebærer å bistå og veilede de innsatte i spørsmål vedrørende den enkeltes sonings- og løslatelsesplanlegging. Det stilles krav til fleksibilitet, samarbeid, engasjement, evne til grensesetting og at du bidrar til et godt arbeidsmiljø. De som tilsettes vil også være med på å tilrettelegge, organisere og delta aktivt i fritidsaktiviteter for de innsatte.

Det bes opplyst i søknaden om du ønsker å fortsette som tilkallingsvikar etter endt sommertjeneste, noe som vurderes av anstalten i midten av august.

De som tilsettes vil bli bedt om å innhente utvidet Politiattest. Attesten skal være av nyere dato og uten merknader.

Søknadsfrist: søndag 25. februar 2018.

Fysisk opptaksprøve (se www.krus.no for mer informasjon) vil gjennomføres mandag 19. mars eller fredag 23. mars 2018. I søknaden ber vi deg oppgi ønsket dag. Kandidater som består den fysiske opptaksprøven vil ha påfølgende jobbintervju samme dag.

Vilkår

Stillingen lønnes i stillingskode 1078 betjent i LR 02 alternativ 3, fra lønnstrinn 21 til 33 (298400-344700), avhengig av ansiennitet. I tillegg utbetales turnustillegg. Fra lønnen trekkes 2 prosent pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Spørsmål kan rettes til førstebetjent Hanne Gylterud på telefon 62 88 84 50.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt fra søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25, 2. ledd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen".

Hvis du har problemer med utfyllingen av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post:
kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 27.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen
 • Nettside
 • Kommune
  Kongsvinger
 • Arbeidssted
  Kongsvinger fengsel
 • Jobbnorge-ID
  146389
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Sesong

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger