Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.


Økonomi- og styringsseksjonen inngår i Organisasjonsavdelingen. Seksjonen har ansvaret for blant annet utarbeidelse av årlige budsjettdokumenter til Stortinget og avleggelse av statsregnskapet. Seksjonen har systemansvaret for styringen av underliggende etater. Dette omfatter oppfølging av økonomiinstrukser og regelverk mål-, resultat- og risikostyring, koordinering av arbeidet med strategi- og målformuleringer, virksomhetsplan og rapportering, internbudsjett, internkontroll og koordinering av dialogen med Riksrevisjonen. Seksjonen gir råd og veiledning til de andre avdelingene i departementet på disse områdene.Førstekonsulent/rådgiver innen økonomi

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kongens gate 20, 0153 Oslo
 • Jobbnorge-ID
  146365
 • Intern-ID
  KLD3/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger