NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap


Professor/førsteamanuensis i medisin tilknyttet profesjonsstudiet i medisin sitt studieløp i Nord-Trøndelag

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det opprettet 4 faste 50 % stillinger som professor/førsteamanuensis i medisin. Stillingene er opprettet i forbindelse med etableringen av et nytt studieløp, NTNU LINK, ved profesjonsstudiet i medisin. Det vil kunne åpnes for å dele stillingene i mindre stillingsandeler.

 

I den ene stillingen er det en forutsetning av den som ansettes allerede innehar en fast klinisk stilling (erfaren LIS-lege eller overlege) ved Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger i Helse Nord-Trøndelag (HNT). Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

 

I den andre stillingen er det en forutsetning av den som ansettes allerede innehar en fast klinisk stilling (erfaren LIS-lege eller overlege) ved Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger i Helse Nord-Trøndelag (HNT). Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

 

I den tredje stillingen er det en forutsetning av den som ansettes allerede innehar en fast klinisk stilling (erfaren LIS-lege eller overlege) ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger i Helse Nord-Trøndelag (HNT). Det er ønskelig med tiltredelse høsten 2018.

 

I den fjerde stillingen er det en forutsetning av den som ansettes allerede innehar en fast klinisk stilling (erfaren LIS-lege eller overlege) ved Klinikk for kvinne, barn og familie, Sykehuset Levanger i Helse Nord-Trøndelag (HNT). Det er ønskelig med tiltredelse høsten 2018.

 

HNT vil legge til rette for at de som mottar stillingen får tilpasset den kliniske stillingen sin. Stillingen blir administrativt tilknyttet institutt ved fakultetet etter den ansattes akademiske kompetanse. For mer informasjon om fakultetet, se www.ntnu.no/mh

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

Stillingsinnehaver vil ha ansvar for å koordinere den kliniske og teoretiske undervisningen i 3. og 4. studieår innen sitt kliniske fagområde.

 

Stillingsinnehaver skal samarbeide med koordinatorer for andre klinisk fag, og rapportere og samarbeide med koordinator for profesjonsstudiet i medisin sitt studieløp i Nord-Trøndelag. Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin har det overordnede faglige ansvaret.

 

Stillingsinnehaveren har ellers sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen det fagområdet vedkommende ansettes i. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

 

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper
Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling som professor i kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr. 611 300,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 611 300,- til kr. 792 300,- per år i 100 % stilling. Stilling som førsteamanuensis i kode 1011lønnes med minimum årslønn kr. 490 500,- per år i 100 -% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet kr. 490 500,- til kr. 649 800,- per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger og kvinner oppfordres til å søke. Kvinner som ansettes i fast stilling i mannsdominerte fagmiljø kan tilbys startpakker. I tillegg har NTNU kvalifiseringsstipend og mentorprogram for kvinnelige forskere.

 

Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

 

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen.

 

Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli invitert til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Professor Ivar Skjåk Nordrum, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU: ivar.nordrum@ntnu.no tlf. 916 39 062. / Førsteamanuensis Børge Lillebo, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU: borge.lillebo@ntnu.no  tlf 917 75 142.

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-rådgiver Hanne Mattson, HR-seksjonen, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU: hanne.mattson@ntnu.no

           

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 28.01.2018.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Levanger
 • Jobbnorge-ID
  146357
 • Intern-ID
  2017/33845
 • Omfang
  Fast 50%
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger