Kriminalomsorgen region øst

Hedmark fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Hedmark fengsel består av tre fengselsavdelinger lokalisert ved Bruvoll, Hamar og Ilseng.
Fengselet har en kapasitet på 187 innsatte, fordelt på 31 plasser med høyt sikkerhetsnivå og 156 plasser med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har tilsammen 115 ansatte. I tillegg kommer ressurser innen skole, helse, NAV, kirke og andre samarbeidspartnere.
Administrasjon og ledelse er plassert ved Ilseng avdeling.

Ledig vikariat som fengselsførstebetjent/vaktleder ved Hedmark fengsel

Ved Hedmark fengsel er det ledig vikariat som fengselsførstebetjent/vaktleder. Vikariatet har en varighet frem til 1.2.2019. Stillingen er for tiden tjenesteplassert ved Hamar avdeling.
Stillingen er underlagt fengselsinspektør og inngår i enhetens mellomledergruppe.
Fengselsførstebetjenten går i egen vaktlederturnus.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av vakta.
 • Daglig personaloppfølging av fengselsbetjenter i vaktlaget.
 • Koordinering av opplæring og oppfølging av nytilsatte.
 • SIK ansvarlig.
 • Oppfølging av kontaktbetjenter.
 • Narkotikakoordinator.
 • Forberedende saksbehandling.

Det tas forbehold om justering av ansvars- og arbeidsoppgaver. Den som tilsettes må derfor ha en fleksibel holdning til endringer.

Kvalifikasjoner:

Til stillingen kreves bestått fengselsskole. Det kreves god kjennskap og erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy. Søkeren bør ha god innsikt i gjeldene lover og reglement for Kriminalomsorgen. Vi ønsker en person med gode leder- og samarbeidsegenskaper og det er ønskelig med ledererfaring fra lignende arbeid.
Søkeren må ha et ønske om å være en resultatorientert lagspiller i lederteamet på avdelingen.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og systematisk.
 • Evne til å inspirere og motivere.
 • God ordenssans.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Generelle vilkår:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 0265, LR 99 ltr.56. Fra lønnen trekkes 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn. Kriminalomsorgen har som mål å få flere kvinner i ledende stillinger. Personer med innvandrerbakgrunn og kvinner oppfordres derfor til å søke på stillingen.

For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til
fengselsinspektør Ronny Rannstad Stiklestad tlf. 901 64 133.

Søknaden sendes elektronisk via link på denne siden "søk stilling". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 27.

I henhold til offentlighetsloven § 25, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret til ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Hamar
 • Jobbnorge-ID
  146346
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger