Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Hedmark fengsel består av tre fengselsavdelinger lokalisert ved Bruvoll, Hamar og Ilseng.
Fengselet har en kapasitet på 187 innsatte, fordelt på 31 plasser med høyt sikkerhetsnivå og 156 plasser med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har tilsammen 115 ansatte. I tillegg kommer ressurser innen skole, helse, NAV, kirke og andre samarbeidspartnere.
Administrasjon og ledelse er plassert ved Ilseng avdeling.

Ledig vikariat som fengselsførstebetjent/vaktleder ved Hedmark fengsel

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Hamar
 • Jobbnorge-ID
  146346
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger