Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren.

Rådgiver / seniorrådgiver

VIL DU JOBBE HOS FYLKESMANNEN I BUSKERUD MED Å FORBEDRE TJENESTER TIL MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING?

 

Fylkesmannen i Buskerud har fra 1. februar 2018 ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen.

 

Den som ansettes skal i første rekke jobbe med:

 • saksbehandling og overprøving av vedtak om tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
 • tilsyn
 • helse- og omsorgsfaglige vurderinger i kommunale rettighetssaker
 • råd og veiledning overfor ansatte og brukere
 • kompetanseheving og utviklingsoppgaver

Du må ha:

 • relevant høyskoleutdanning
 • relevant arbeidserfaring
 • relevant kompetanse/erfaring når det gjelder tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Vi ønsker at du har:

 • erfaring fra offentlig forvaltning/saksbehandling
 • kjennskap til tjenesteområdet
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen har 38 ansatte fordelt på ulike faggrupper.

Vi kan tilby deg utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

 

Stillingen er fast og lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364, brutto årslønn på kr 490 900 – 569 000 i Statens lønnsregulativ. Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Statlige ansettelsesvilkår gjelder. Det er prøvetid på seks måneder. Arbeidssted er nå Statens hus i Drammen.

 

Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold til ett embete, med delt lokalisering i Drammen, Oslo og Moss. Endringen trer i kraft 1. januar 2019. Ansatte må være forberedt på at det kan skje endringer i organisering, oppgaver og tjenestested som følge av omstillingsprosessen.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om navn på søker kan bli gjort offentlig, selv om søker ber om unntak fra offentlighet.

 

Nærmere opplysninger ved fagsjef Eskil Lobben tlf. 32 26 69 17 eller avdelingsdirektør Une Borg Kjølseth tlf. 32 26 68 54.

 

Vi ber deg sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no innen 21. januar 2018.

Søknadsskjema m/veiledning finner du på vår hjemmeside www.fylkesmannen.no/Buskerud

 

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Buskerud
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  Statens hus
 • Jobbnorge-ID
  146312
 • Intern-ID
  Vernepleier
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger