NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Postdoktor ved Senter for omsorgsforskning øst

Ved Senter for omsorgsforskning øst, NTNU i Gjøvik, er det ledig en 100 % midlertidig stilling som postdoktor i 3 år i Prosjektet «Prioritizing Care: Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape (PriCare)».

 

Ønsket oppstart er snarest.

 

Prosjektet PriCare er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av Senter for omsorgsforskning Øst, NTNU Gjøvik. Samarbeidsparter er Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskulen på Vestlandet, Uni Rokkansenteret, Høgskolen i Oslo og Akershus, VIVE samfunnsforskning, Danmark og University of Cardiff, UK.

 

Arbeidssted for postdoktorstillingen er Institutt for helsevitenskap Gjøvik, Senter for omsorgsforskning øst, NTNU Gjøvik.

 

Gjennom det siste tiåret har de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge gjennomgått dramatiske endringer, med nye ansvarsområder, oppgaver, innhold og organisering. Kommunene har stor frihet til å utforme tjenester, noe som har ført til mange ulike tjenestemodeller. Å utvikle tjenester for befolkningen innen stramme rammer, gir store lokale prioriteringsutfordringer. I prosjektet PriCare er hovedmålet å utvikle kunnskap om og innsikt i hvordan helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner utformes. Vi skal spesielt undersøke dilemmaer og prioriteringsutfordringer og konsekvensene slike utfordringer har for helse- og omsorgstjenestene. Analysene bygger på data fra fire overlappende praksisområder: tjenestetilbud (hvilke tjenester gis under hvilke betingelser), distribusjon (hvordan brukerne får tilgang til ulike tjenester), fordeling (normer som påvirker relasjon mellom mottakere og tilbydere av tjenester), og styring (hvordan tjenestene evalueres, vedlikeholdes og endres). Analysene vil bygge på registerdata, spørreskjema til norske kommuner og casestudier hvor vi kombinerer observasjoner, dokumentanalyse og intervjuer med politikere, helsepersonell, brukere av tjenestene og deres pårørende. Resultatene skal bidra til å kunne diskutere betydningen endringene har for grunnleggende verdier i vår velferdsstat; rettferdighet, likhet og universell tilgjengelighet. Et overordnet mål for prosjektet er å utvikle teoretiske og metodologiske tilnærminger som danner grunnlaget for kontinuerlige analyser av utviklingstrender i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi vil dra veksler på sterk brukerinvolvering gjennom alle faser og deler av prosjektet.

 

https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/project/262858/no

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer gjennomføring av registerstudier og survey i norske kommuner. Postdoktoren vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring samt oppbygging av en database som gir grunnlag for fremtidige analyser av utvikling av kommunehelsetjenesten.

 

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad innen helse- og/eller sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag er et krav.  
 • Relevant erfaring med forskning og formidling av forskning med tanke på forbedring av tjenestene og fagutøvelse er ønskelig, og vil bli prioritert. 
 • Solid kjennskap til faglig bruk av registerdata og kvantitative tilnærminger og analyser er et krav.
 • Gode språk og kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, er et krav. 
I tillegg ser vi etter en kandidat som:
 • er initiativrik
 • kan arbeide godt både selvstendig og i en tverrfaglig gruppe 
Det legges vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

 

Slik søker du:


Søk på www.jobbnorge.no.

 

Sammen med søknaden vedlegges:

 • Beskrivelse av hvordan vedkommende vil arbeide med prosjektet (max 2 sider)
 • CV, attester og vitnemål
 • Søkerens viktigste vitenskapelige arbeider (inntil 5)

 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sitt bidrag.

 

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden.

 

Lønn og arbeidsvilkår

Stilling som postdoktor (kode 1352) lønnes med minimum årslønn kr 490 500. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 490 500 til kr 517 300 per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

Professor Ragnhild Hellesø, telefon 97699973, e-post: ragnhild.helleso@medisin.uio.no eller

Professor Aud Obstfelder, tlf. 95246791/ e-post: aud.obstfelder@ntnu.no

 

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til

HR-rådgiver Per David Nielsen, e-post: per.nielsen@ntnu.no

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  146296
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger