Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.

Digital kommunikasjonsrådgiver

Det er ledig et vikariat som seniorrådgiver fram til 01.08.2019 (med mulighet for forlengelse og eventuelt for fast ansettelse) i Kommunikasjonsenheten.

 

Er du god til å visualisere og forenkle komplekse saker, vet du hvordan du skriver og tilrettelegger artikler på nett og sosiale medier slik at flest mulig forstår? Du vil ha ansvar for publisering og innhold til regjeringen.no, intranett og sosiale medier.

 

Kommunikasjonsenheten i KLD ligger direkte under departementsråden og består av seks ansatte.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Redaktør for www.regjeringen.no/kld og andre eksisterende og nye digitale kanaler.
 • Ansvar for å planlegge og koordinere den digitale dekningen av departementets arbeid og politiske satsingsområder.
 • Innholdsproduksjon, redigering og publisering i eksterne og interne kanaler i tett samarbeid med fagavdelingene.
 • Produksjon, redigering og håndtering av foto og video.
 • Inngå i pressevaktordning med presseklipp og mediehenvendelser.
 • Rådgivning og tett samarbeid med politisk ledelse og øvrige fagavdelinger.
 • Beredskapsarbeid og vedlikehold av samhandlingsplattform på SharePoint.
 • Andre løpende oppgaver. 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole (minimum bachelornivå). Spesielt relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Minimum fem års erfaring som kommunikasjonsrådgiver eller journalist.
 • Solid kompetanse på publisering og innholdsproduksjon på nett og sosiale medier.
 • Foto- og videokompetanse.
 • God samfunnsforståelse og politisk innsikt.
 • Svært god formuleringsevne i norsk og nynorsk, både skriftlig og muntlig.
 • God tekniske forståelse og gjerne kjennskap til Premier, Photoshop, SharePoint og EpiServer.
 • Kjennskap til og interesse for Klima- og miljødepartementets fagfelt.
 • Må være sikkerhetsklarert for hemmelig eller kunne klarereres.

 

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner og kan sette deg raskt inn i nye problemstillinger i en travel hverdag.
 • Du håndterer uforutsigbarhet og leverer godt også under tidspress.
 • Du er ryddig og systematisk.
 • Du er fleksibel og serviceminded.
 • Du har engasjement, stå på-vilje og godt humør.


Vi tilbyr:

 • Lønnsspenn: kr 517 700 - 722 400 (ltr. 60 – 75).
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden.
 • Et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. 

Som IA-virksomhet legger departementet vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor til å søke jobb i staten.

 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden, eventuelt tas med ved intervju.

 

Kontaktinfo: Kommunikasjonssjef Jon Berg tlf. 905 69 495.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kongens gate 20
 • Jobbnorge-ID
  146283
 • Intern-ID
  KLD2/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger